Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2024-06-04 KL. 15:28

Hotade vårdjobb inte längre i akut fara

Av Rickard Gustafsson

De avslöjade bristerna i brandskyddet på Smedjebackens korttidsboende fick konsekvensen att ett drygt 20-tal vårdanställda riskerade att bli av med jobbet. Allt talar nu för att vårdjobben räddas då Laholms kommun arbetar med en evakueringslösning i Knäred där tillfälliga paviljonger sätts upp i väntan på att renoveringen av Smedjebacken är klar.

Hotade vårdjobb inte längre i akut fara
Medan Smedjebacken renoveras är kommunens plan att korttidsboendet ska flytta till tillfälliga paviljonger i Knäred. Foto: Rickard Gustafsson

22 maj kunde Laholms Tidning berätta att Räddningstjänsten utfärdat ett föreläggande där det fastslogs att brandskyddet på Smedjebacken inte uppfyllde kraven enligt lagen om skydd mot olyckor.

Tidsfristen för att åtgärda bristerna sattes till den 1 december, 2024. Kommunfastigheter, som äger den tidigare landstingsfastigheten, togs fullständigt på sängen och insåg orimligheten att hinna renovera byggnaden inom utsatt tid.

Goda råd var dyra för Socialnämnden, med 18 korttidsplatser i fastigheten.

Socialchefen Daniel Johansson fick i uppdrag att hitta en lösning, men kunde konstatera att det inte fanns några interna evakueringsalternativ på grund av pågående renovering av Randerslund.

– Det bästa och enda alternativet, för patientsäkerheten, är att upphandla 20 korttidsplatser från extern part så fort vi har ett underlag, sa socialchefen till LT.

Upphandling av externa vårdplatser skulle ske utanför kommunen, vilket gav konsekvensen att drygt 20 undersköterskor och vårdbiträden riskerade uppsägning på grund av arbetsbrist.

– Det smärtar verkligen och det här känns inte bra på något sätt. Det är en extremt kompetent grupp medarbetare som drabbas, sa Daniel Johansson.

De två senaste veckorna har det pågått febrilt arbete i Stadshuset för att hitta ett alternativ. Politiker och tjänstemän har gnuggat fram en lösning där tillfälliga paviljonger sätts upp, på ännu obestämd mark, i närheten av Smedjebacken.

Föreläggandet från räddningstjänsten kom som en kalldusch. Ove Bengtsson (C) menar att det nu handlar om att göra det bästa av situationen och se till att etablera paviljongerna så fort som möjligt. Foto: Rickard Gustafsson

Alternativet har varit på tapeten tidigare, men avfärdades då bedömningen gjordes att etableringen inte skulle bli klar i tid.

– Vi tittar på om det är möjligt att genomföra och vi gör det naturligtvis för vår personal. Det är svårt att rekrytera och det hade inte känts bra någonstans att behöva säga upp duktiga anställda. Vi jobbar nu så fort vi kan och jag hoppas och tror att det går vägen, säger kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C).

Ärendet ska beslutas om i såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige under juni.

En stötesten är den ekonomiska frågan. Preliminära uppgifter gör gällande att den totala paviljonghyran kan komma att uppgå till 15-20 miljoner kronor under tidsperioden som Smedjebacken renoveras.

– Det är en fruktansvärd dyr lösning, men ska vi klara föreläggandet från brandmyndigheten så måste vi agera. Tiden är knapp, det ska gudarna veta och det här är ett ärende som förhoppningsvis aldrig kommer igen, säger Ove Bengtsson som erkänner att kommunen hamnat under bilan.

Samtidigt är alternativet allt annat än gratis. Att hyra korttidsplatser av extern part i en annan kommun är ingen billig historia. Dessutom tillkommer stora kostnader för processen att säga upp och återrekrytera personal.

– Att bli av med kompetent personal kostar också pengar. Det går inte räkna i kronor och ören just nu men i förlängningen blir det oerhört kostsamt. Samtidigt kan det här snabba på renoveringen av Smedjebacken och även om det naturligtvis handlar om väldigt stora pengar kanske merkostnaden inte blir så stor i slutändan, säger Ove Bengtsson.

Socialchefen Daniel Johansson välkomnar kommunstyrelsens besked om paviljonger vilket innebär att kompetent vårdpersonal inte behöver sägas upp. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Vändningen tillfredsställer socialchefen Daniel Johansson. Han kan nu börja förbereda verksamheten för fortsatt korttidsvård i Knäred.

– Att kommunstyrelsen ställer sig positiva till en sådan lösning är vi otroligt nöjda med, för det skulle innebära att vi kan bibehålla personalen. Det är mycket glädjande och nu hoppas vi att allt går enligt planen, säger socialchefen.

Det måste ha varit ett skönt besked att lämna till de anställda?

– Ja, vi var på väg ut till Smedjebacken för att informera om tidsplanen för evakueringen. Men beskedet om planen med paviljonger kom precis innan så personalen blev naturligtvis jätteglad, säger Daniel Johansson.

LÄS MER: Vårdboende stängs – brandskyddet håller inte måttet