Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2024-05-22 KL. 13:09

Vårdboende stängs – brandskyddet håller inte måttet

Av Rickard Gustafsson

Smedjebackens korttidsboende uppfyller inte brandskyddskraven och tvingas i höst att stänga för renovering. Föreläggandet mot Kommunfastigheter får stora konsekvenser för Socialnämnden. Ett 20-tal vårdanställda riskerar att förlora jobbet på grund av arbetsbrist när kommunen tvingas upphandla vårdplatser utanför kommunen.

Vårdboende stängs – brandskyddet håller inte måttet
Ett 20-tal vårdanställda berörs när Smedjebackens korttidsboende tvingas stänga på grund av stora brister i brandskyddet. Foto: Johan W Jönsson

Nyheten om vårdboendets stängning slog ned som en mindre bomb på socialnämndens månatliga pressträff.

Redan den 2 april beslutade räddningstjänsten att rikta ett föreläggande mot Kommunfastigheter att åtgärda bristerna i brandskyddet på korttidsboendet på Smedjebacken.

Fastigheten, som byggdes 1981 av landstinget och varit i kommunens ägo sedan 2000, uppfyller inte kraven enligt lagen om skydd mot olyckor.

”Det saknas idag möjligheter att begränsa brand och rök på avdelningen, då där inte finns några brandcellsgränser. Rök- och brand kan sprida sig på avdelningen och påverka samtliga boenderum och korridorer. Det gör att personalen inte hinner utrymma de boende.”, skriver räddningstjänsten i sitt utlåtande och krävde att bristerna åtgärdas senast den 1 december.

Omöjlig tidsplan, konstaterade Kommunfastigheter och för socialnämndens verksamhet kom beskedet som ett dråpslag.

Ärendets brådska och allvar kanske bäst kan belysas genom att kommunrådet Ove Bengtsson (C) den 17 april tvingades ta ett ordförandebeslut för att ge socialförvaltningen en rimlig chans att lösa evakueringen.

Peter Johansson, vd på Kommunfastigheter, förklarar att brandskyddsbristerna kom som blixt från klar himmel för bolaget.

– Räddningstjänsten hade syn på den del av Smedjebacken som ska byggas om först, förskolan och köket. Då såg man brister i konstruktionen och misstänkte att det även gällde korttidsboendet, och så var fallet. Det här var inget vi visste om, säger Peter Johansson.

Peter Johansson, vd för Kommunfastigheter, uppger att bolaget inte hade någon kännedom om att Smedjebackens brandskydd inte höll måttet. Foto: Rickard Gustafsson

Det finns sedan tidigare ett beslut att renovera Smedjebacken, som inrymmer fler verksamheter däribland förskola. Projektering av förskola och kök är i stort sett klar, förklarar Johansson.

Nu kastas leken om och korttidsboendet får högsta prioritet. Det kommer dock att ta sin tid, cirka 24 månader, vilket innebär att vårdavdelningen tidigast kan tas i bruk hösten 2026.

– Vi måste göra en evakuering under tiden vi åtgärdar bristerna för vi kan inte ha ett boende som inte har ett brandskydd, säger Peter Johansson.

Beskedet kommer i ett redan tufft läge för socialnämnden.

Socialchefen Daniel Johansson berättar att han fått i uppdrag att ta fram en plan för evakuering av korttidsboendet.

– Vi har inga interna alternativ eller möjligheter att omfördela och frigöra platser då vi redan sitter i en annan ombyggnation på Randerslund. Det bästa och enda alternativet, för patientsäkerheten, är att upphandla 20 korttidsplatser från extern part så fort vi har ett underlag, säger han och beskriver situationen som ”ett komplicerat läge, minst sagt”.

Daniel Johansson är chef för socialförvaltningen i Laholms kommun. Foto: Rickard Gustafsson

Brandskyddsproblematiken får stora konsekvenser för det vårdteam som jobbar på korttidsboendet.

Ett drygt 20-tal anställda, primärt undersköterskor men också vårdbiträden, har informerats om att de kan komma att sägas upp på grund av arbetsbrist när vårdplatserna försvinner – mest sannolikt utanför kommunen.

Ett mycket jobbigt besked att lämna, menar socialchefen.

– Det smärtar verkligen och det här känns inte bra på något sätt. Det är en extremt kompetent grupp medarbetare som drabbas på den mest vårdintensiva enheten vi har. Många har specialerfarenheter och är mycket, mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

– Utifrån individernas perspektiv är jag inte orolig för att de inte kommer att få något nytt jobb, men det som bekymrar mig är återrekryteringen och att vi tappar kompetensen, säger Daniel Johansson.

Fackliga parter kommer naturligtvis att kopplas in och situationen som uppstått oroar socialnämndens ordförande Anita Fasth (M). Hon är rädd för att medarbetarna omgående börjar leta efter nytt jobb och att det kan uppstå en bemanningsproblematik innan evakueringen träder i kraft.

– Det kan bli så att de slutar innan vi önskar, men det får vi så klart acceptera. Det är jag jätterädd för. Nej, det här var ett tungt besked att ge, säger SON-ordföranden.

Socialnämndens ordförande Anita Fasth (M). Foto: Rickard Gustafsson