Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-03-24 KL. 06:07

Takfärg sätter stopp för solcellssatsning?

Av Rickard Gustafsson

De miljömedvetna laholmarna Maj och Rune Åblad är både frustrerade och arga. Paret har fått besked att Kulturmiljö Halland kommer rekommendera avslag om de söker bygglov för att sätta upp solpaneler på villataket på Ringvägen. Anledningen – de bor i ett kulturskyddsklassat hus där det inte passar sig med svarta solpaneler på rött tak.

Takfärg sätter stopp för solcellssatsning?
Maj och Rune Åblad vill sätta upp 40 solpaneler på 50-talsvillan på Ringvägen. Beskedet de fått är att Kulturmiljö Halland kommer att rekommendera avslag om de lämnar in en bygglovsansökan. Foto: Rickard Gustafsson

Maj och Rune Åblad flyttade från Helsingborg till Laholm sommaren 2021. På deras skånska villa hade de rött tak och svarta solceller, men när de vill göra samma sak i Laholm verkar det bli nobben.

Efter att de installerat sig i 50-talsvillan på Ringvägen, nära Stadsparken, bestämde de sig i början på 2023 att investera i en värmepump plus solpaneler på taket.
– I Helsingborg hade kommunen inte några invändningar och det fungerade kanonbra med solceller, så vi bestämde oss för att skaffa det även här. Miljömässigt vill vi göra allt vi kan för att bidra till att inte skita ner miljön, så pelletspannan åkte ut för 14 dagar sedan, berättar Maj och Rune.

För en dryg månad sedan tog paret in solpanelsofferter från olika företag med målsättningen att klä taket med 40 solpaneler till en kostnad av cirka 250 000 kronor.

Maj och Rune var bara en hårsmån från att trycka på startknappen för projektet, men i sista stund innan avtalet skrevs tog Rune för säkerhets skull kontakt med Laholms kommun.
– Det var någon som hade surrat om att det krävdes bygglov för solpaneler på röda tak. Så innan vi skrev på ville jag försäkra mig om att det inte behövdes bygglov. Det kanske jag inte skulle ha gjort, säger Rune och skrattar ironiskt.

Svaret från kommunen blev att det Svend Bögh-Andersen-ritade huset på Ringvägen ingår i en bebyggelseinventering från 2008 och klassats som kulturhistoriskt värdefullt.

Maj och Rune har dubbelkollat samtliga handlingar som ingick i samband med köpet av villan.
– Ingenstans framgår det att det fanns en kulturhistorisk klassning av fastigheten. Det tycker vi att säljaren och mäklaren borde ha informerat om när vi köpte fastigheten, men det gjorde de inte, säger Rune.

Vidare meddelade kontakten på kommunen att det var Kulturmiljö Halland som skulle fälla avgörandet om bygglov skulle ges eller avslås.
– Jag ringde till Kulturmiljö Halland den 15 februari och deras budskap var rakt av att de skulle säga nej till svarta solceller på rött tak. Då var min slutsats att det inte var lönt att söka bygglov eller skaffa solceller, säger Rune.

Efter lite närmare granskning, av LT:s reporter, visar det sig att villans arkitektoniska och byggnadshistoriska värde har fått betyget ”C” – där ”A” är högst i skalan och ”C” är lägst.

Trots motigheterna har de för avsikt att lämna in en bygglovsansökan och hoppas att politikerna i samhällsbyggnadsnämnden värderar samhälls- och klimatnyttan högre än kulturvärdet.
– Från kommunens sida borde man vilja signalera vikten av att spara energi och ta vara på naturkrafterna på ett vettigt sätt. Vi investerar inte bara för oss själva utan också för att hjälpa samhället och klimatet i stort, säger Rune.

De uppfattar Kulturmiljö Hallands inställning som bakåtsträvande och verklighetsfrånvänd. Särskilt i dessa tider som präglas av krig i Europa och där el är en bristvara som bokstavligen kostar skjortan.
– Så som samhället ser ut idag, där det skriks efter förnybar el, så känns det fel att man prioriterar kulturen framför att vara miljömedveten och energismart, säger Maj och betonar att det inte handlar om ett takbyte, utan att solpanelerna placeras ovanpå det befintliga taket.

Att svarta solpaneler på rött tak skulle förstöra områdesbilden håller de inte med om.
– Det finns andra hus i kvarteret som har svarta solceller på röda tak, en hel del faktiskt, så det tycker jag skulle vara konstigt. Om de också är bygglovspliktiga vet jag inte. Jag har frågat kommunen om det, men det kan eller vill de inte svara på, påpekar Rune.

LÄS MER: Inga entydiga svar om solceller på kulturtak