POLITIK 2023-12-01 KL. 11:06

Samlad opposition stoppade nya rökövningshuset

Av Rickard Gustafsson

Kommunens satsning på 17 miljoner för ett ”flådigt” övningshus till räddningstjänsten är resursslöseri, anser Medborgerlig Samling. Partiet vill i stället skriva avtal med grannkommuner för att nyttja deras övningshus. Med minsta möjliga marginal lyckades MED samla oppositionen i fullmäktige och stoppa beställningen. Nu ska ärendet utredas på nytt.

Samlad opposition stoppade nya rökövningshuset
Det gamla rökövningshuset sjunger på sista versen, men något nytt blir det inte på bra tid framöver. En samlad opposition, med förre räddningschefen Pär-Åke Eriksson (MED) i spetsen, lyckades återremittera ärendet. Foto: Rickard Gustafsson

I början av november beslutade kommunstyrelsen med en förkrossande majoritet (8-1) att ersätta räddningstjänstens 40 år gamla rökövningshus vid Ängstorps reningsverk. Endast Medborgerlig Samling (MED) ville stoppa 17-miljonersinvesteringen.

När beställningsärendet landade i fullmäktige brandtalade MED-politikern Pär-Åke Eriksson, kommunens tidigare räddningschef, i nära 20 minuter för att skjuta upp byggbeställningen och återremittera ärendet för vidare kostnadsutredning.

– Att i det ekonomiska läge vi befinner oss i lägga 17 miljoner (plus årlig hyra på knappt 700 000) på ett flådigt övningshus ger ingen bra signal. Har vi så mycket pengar borde vi i stället lägga de på att deltidsanställa brandmän, sa Eriksson.

Eriksson betonade att han är för ett kvalitativt lokalt övningsområde för räddningstjänsten, men påpekade att det är mycket mer kostnadseffektivt att samverka med närliggande kommuner kring rökövningsverksamheten, exempelvis Halmstads kommun som redan har ett övningshus.

– Trenderna i Sverige inom räddningstjänsten är att göra den mer kostnadseffektiv genom ökad samverkan. Vi går mot strömmen.

MED-ledamoten konstaterade att det sammantaget handlar om två varma rökövningar per år, för 90 deltidsanställda inom räddningstjänsten, och att det inte kan ses som en större uppoffring att åka till Halmstad.

De styrande partierna anser att resor till andra övningsorter skulle göra det svårt att behålla deltidsmanskapet i räddningstjänsten. Nonsens, menar oppositionen som betonar att det handlar om två resor till Halmstad per år. Foto: Räddningstjänsten

Kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C), tackade för föreläsningen, men höll fast vid att 17-miljonershuset kommer att vara en god investering för framtiden och väl förankrad i budgeten.

– Byggnaden som står där i dag har stått där i 40 år. Med den nya tekniken som ska användas i den här nya byggnaden kommer den att stå längre än 40 år och räknar man över tid så tror jag nog att det är en god investering, sa Ove Bengtsson och backades upp av såväl sin S-namne som partikollegan Angeline Eriksson och KD:s Jörgen Nilsson.

Debattvillige laholmspartisten Bertil Johansson kunde inte hålla tyst.

– Vi sparar på gamla och sjuka människor. Sen helt plötsligt öppnar man börsen och bygger ett rökdykningshus för 17 miljoner kronor. Hur tror ni folk tar emot det?

Ärendets avgörande blev en nagelbitare. I fullmäktige gäller regeln om 1/3-minoritet för att återremittera ett ärende och 14 lagda röster är tillräckligt för att skicka ärendet tillbaka till ruta ett.

Dagarna innan fullmäktige hade MED lyckats övertyga Sverigedemokraterna att ändra uppfattning.

I voteringen som följde efter 40 minuters debatt fick de även med sig Laholmspartiet, Miljöpartiet samt politiske vilden Caroline Ugglesjö (-) att stötta yrkandet, vilket med minsta marginal var tillräckligt för att nå i hamn med en återremiss.

Ärendet går nu tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden för ett omtag där Laholms kommun ska göra en ny kostnadsanalys och undersöka möjligheterna att samverka med närliggande kommuner kring rökövningsverksamheten.

Beslutet innebär också att kommunen tvingas utreda förekomsten av kemiska PFAS-ämnen på det befintliga övningsområdet.

LÄS MER: Miljonsatsning på nytt övningshus för räddningstjänsten