Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-11-20 KL. 06:02

Miljonsatsning på nytt övningshus för Räddningstjänsten

Av Rickard Gustafsson

Räddningstjänstens övningshus vid Ängstorps reningsverk har stått pall i 40 år men är nu så hårt nedsliten att den är på väg att bli farlig. Kommunstyrelsen har godkänt att ett nytt ska byggas, på samma plats, för en prislapp på 17 miljoner kronor.

Miljonsatsning på nytt övningshus för Räddningstjänsten
Övning ger färdighet och färdighet räddar liv. Övningshuset på Ängstorpsområdet är väldigt viktigt för att upprätthålla rökdykarkompetensen bland de anställda på Räddningstjänsten. Foto: Andreas Randevik/Räddningstjänsten

Sedan 1983 har räddningstjänster från Halland och Skåne, ungdomsbrandkåren, polis, militär övat på området nära Ängstorps reningsverk. Främst handlar det om rökdykningsövningar, vilket är ett lagstadgat krav, men på platsen tränar man även klippning av bilar, släckning av eld i containrar, håltagning från höjdfordon och mycket annat.

Byggnadskonsulter från Sweco har undersökt huset och konstaterat att det är i så undermåligt skick att det inte längre går eller är ekonomiskt försvarbart att renovera.

Samtidigt är byggnaden på väg att bli farlig och direkt olämplig ur ett arbetsmiljöperspektiv.

– Den har varit jäkligt hårt använd och betonghuset har helt enkelt gjort sitt, säger räddningschefen Andreas Nilsson.

Det är sannerligen inte svårt att förstå att betongen tagit onormalt mycket stryk. Innan en övning kan inledas måste huset värmas upp, vilket görs genom vedeldning, till över 400 grader!

– Vi sätter fyr och eldar så att det blir som enda stor kakelugn och det gör vi för att uppnå den temperatur och den rök som vi möter i verkliga insatser, säger Andreas Nilsson och berättar att det skett 30-50 gånger om året i 40 år.

Att elda med ved skapar dessutom en skitig arbetsmiljö och är direkt ohälsosamt för brandmännen.

– De exponeras för farliga ämnen på ett sätt som inte längre är okej. Man får i sig tillräckligt med farliga ämnen vid skarpa insatser. Tanken med det nya huset är att vi ska använda en annan typ av teknik för uppvärmning utan att det bildas farliga ämnen, säger Andreas Nilsson.

Räddningschefen Andreas Nilsson berättar att ett nytt övningshus är ett måste då det gamla helt enkelt gjort sitt och är på gränsen till farligt ur arbetsmiljösynpunkt. Foto: Rickard Gustafsson

Redan hösten 2020 beställde kommunstyrelsen en förstudie av Kommunfastigheter för ett nytt övningshus. Efter att ha sonderat olika platser, däribland vid Ahla återvinningscentral, Nyby industriområde och intill räddningsstationen i Laholm kom man fram till att den befintliga platsen i Ängstorp var bäst.

Kostnaden uppgår till 16,9 miljoner kronor och kommunstyrelsen har trots de ekonomiskt tuffa tiderna ställt sig bakom investeringen.

– Det är väldigt mycket pengar för att bygga en ny övningslokal, men det är gränsfall att använda den här byggnaden överhuvudtaget. Det är svåra avvägningar men möjligheten till övning är oerhört viktig, säger kommunrådet Ove Bengtsson (C).

Medborgerlig Samling tycker att prislappen för ett nytt övningshus är för hög och ville återremittera ärendet för att utreda möjligheten att samverka med andra kommuner, exempelvis Halmstad och Falkenberg.

Kjell Henriksson (S) och övriga partier i kommunstyrelsen håller inte med.

– Det är svårt med samverkan när merparten är deltidsanställda och vi måste ta hänsyn till deras arbetsgivare. Det är redan svårt att få tag i deltidsbrandmän och vi ska inte försämra den situationen. Alternativet är heltidsanställd personal och då talar vi om helt andra kostnader.

Nästan 17 miljoner kronor investeras för att ersätta det uttjänta övningshuset. Kommunstyrelsen har sagt ja, men det är fullmäktige som har sista ordet. Foto: Rickard Gustafsson

Räddningschefen påpekar det faktum att de flesta brandmännen ställer upp på sin fritid, i väg från familjen, men att de också har andra jobb.

Varje brandman har 52 timmars avsatt övningstid per år och Nilsson berättar att varje övningsminut vägs på guldvåg för att nyttjas på bästa sätt.

Att använda tid för resor till andra övningsorter skulle göra det svårt att behålla manskapet.

– Vi lånar ju brandmännen av andra arbetsgivare och vi vill inte ta mer tid av dem än vi redan gör. Att vi har så många arbetsgivare i kommunen som släpper sina anställda med bara några sekunders varsel ska vi vara otroligt tacksamma för.

Ett nytt övningshus kommer inte bara handla om rökdykning. Där ska även övas på andra olyckstyper och arbetsmoment.

Räddningsbranschen har förändrats mycket under de senaste 40 åren och olyckornas komplexitet har ökat.

– Till exempel har byggnadsmaterial i hus förändrats vilket kräver andra arbetssätt, andra exempel är hur man släcker bränder i elbilar eller hur man jobbar när en solcellsanläggning tar fyr. För att kunna följa samhällsutvecklingen behöver vi ha en spetsig övningsverksamhet där vi skaffar oss fler verktyg i verktygslådan, säger Andreas Nilsson.

Om fullmäktige ställer sig bakom investeringen kan det nya övningshuset stå klart i slutet av 2025 eller i inledningen av 2026.

Andreas Randevik och Johnny Svensson har utbildat hundratals brandmän, poliser, militärer samt ungdomsbrandkåren och gymnasieelever från risk- och säkerhetsutbildningen på Osbecksgymnasiet. Foto: Rickard Gustafsson