SKOLA 2022-04-01 KL. 18:28

Drygt sju av tio lärare är behöriga i Laholm

Av Rickard Gustafsson

74 procent av grundskollärarna i Laholms kommun har lärarbehörighet. Något lägre än föregående läsår men fortfarande högre än riksgenomsnittet. Skillnaden är dock gigantisk mellan skolorna där Skottorpsskolan är i topp med 96 procent medan Lagaholmsskolan är i botten med 54 procent.
– Vi eftersträvar alltid att rekrytera behöriga lärare och jag skulle vilja säga att den här frågan har högsta prioritet, säger Bun:s förvaltningschef Richard Mortenlind.

Drygt sju av tio lärare är behöriga i Laholm
Skottorpsskolan är den skola i Laholms kommun som har högst procent behöriga lärare. Barn- och ungdomsnämndens förvaltningschef, Richard Mortenlind, säger att rektrytering av lärare med behörighet har högsta prioritet. Foto: Arkiv

Det är ingen hemlighet att det saknas tiotusentals behöriga lärare i svenska grundskolor. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 71 procent, vilket är ungefär samma nivå som året innan.

Grundskolorna i Laholms kommun utgör inget undantag och enligt statistik från Skolverket, som sammanställts av Lärarförbundet, är 74 procent av lärarkåren behörig. Siffran är en procentenhet lägre än förra läsåret, men kommunen står sig väl i jämförelse med övriga kommuner i Halland (se faktaruta).

Barn- och ungdomsnämndens förvaltningschef, Richard Mortenlind, är fullt medveten om att var fjärde lärare i kommunens grundskolor saknar lärarlegitimation. Frågan har legat högt upp på agendan i flera år, men utmaningen att hitta legitimerade är stor.
– Generellt finns det en lärarbrist i hela landet, men vi har ändå lyckats väl i Laholms kommun. Vi gör vårt allra bästa och har tagit fram en kompetensförsörjningsplan och samarbetar med fackförbunden. Vi eftersträvar alltid att rekrytera behöriga lärare och jag skulle vilja säga att den här frågan har högsta prioritet, säger Richard Mortenlind.


Richard Mortenlind, chef för Barn- och ungdomsförvaltningen, att rektrytering av lärare med behörighet har högsta prioritet. Foto: Arkivbild


Nämnden har, enligt Mortenlind, inte satt upp något numerärt mål att man vid en viss tidpunkt ska ha ett visst antal behöriga lärare.
– Det viktigaste är att vi ser en ständig progression mot ökande behörighet och det är såklart 100 procent som är målbilden. I nuläget är det dock en utopi, men det finns ljuspunkter på arbetsmarknaden där vi ser att allt fler söker sig till lärarutbildningarna.

Rent generellt tycker Mortenlind att det är lättare att rekrytera låg- och mellanstadielärare än lärare till högstadiet. Dessutom är vissa ämnen svårare än andra att hitta behöriga lärare till. Framför allt handlar det om praktisk-estetiska ämnen som slöjd och bild, men också till matematik och NO-ämnen.

För att locka legitimerade lärare jobbar kommunen på flera olika plan. Rent lönemässigt står sig Laholm väl i jämförelse med kommuner i både Halland och nordvästra Skåne. Det finns dock andra lockelsemetoder och en av satsningarna som slagit väl ut är ett lokalt introduktionsprogram för både grundskol- och förskollärare.
– När man kommer som nyutexaminerad till oss får man under ett års tid stöd av en mentor. Det har varit mycket uppskattat och visat sig vara en konkurrensfördel, säger Richard Mortenlind och berättar att man också jobbar hårt med att förbättra ledningsstödet på skolorna så att lärarna kan få stöd av rektorer, biträdande rektorer och elevhälsa.


Lagaholmsskolan och Knäredsskolan har lägst antal behöriga lärare i Laholms kommun, 54 respektive 61 procent. Foto: Arkivbilder


Även om Laholm ligger över riksgenomsnittet är skillnaden i lärarbehörighet dock gigantisk mellan skolorna. I topp ligger Skottorpsskolan och Mellbystrandsskolan med 96 och 91 procent medan Knäredsskolan och Lagaholmsskolan bara har 61 respektive 54 procent.
– Det är svårare att rekrytera till mindre skolenheter i till exempel inlandet. Där finns inte samma möjligheter till kollektivtrafik och man har färre kollegor. Det gäller att hitta dem som gillar det mindre sammanhanget.

Men Lagaholmsskolan är den största grundskolan i kommunen och ligger väldigt centralt?
– Det finns också en segregationsaspekt att ta hänsyn till. Vi ser de socio-ekonomiska skillnaderna i hela Sverige och även i Laholm. Det är svårare att rekrytera till skolor där det finns större utmaningar i vardagen. Lagaholmsskolan är ett exempel på det och där har vi gjort riktade insatser där vi förstärkt elevhälsoorganisationen med fler specialpedagoger och speciallärare för att underlätta för ämneslärarna, säger Richard Mortenlind.

Fakta: Lärarbehörighet i kommunerna i Hallands län:
2021/22 2020/21 Förändring (procentenheter)
Varberg 78 % 80 % -2
Kungsbacka 75 % 75 % 0
Laholm 74 % 75 % -1
Halmstad 73 % 75 % -2
Falkenberg 71 % 75 % -4
Hylte 58 % 53 % +5

Fakta: Lärarbehörighet i skolorna i Laholms kommun – från högst till lägst:
2021/22 2020/21 Förändring (procentenheter)
Skottorpsskolan 96 % 99 % -3
Mellbystrandsskolan 91 % 94 % -3
Ahlaskolan 86 % 81 % +5
Hishultsskolan 86 % 78 % +8
Veingeskolan F-6 82 % 79 % +3
Parkskolan 81 % 67 % +14
Genevadsskolan 80 % 85 % -5
Veingeskolan 7-9 79 % 86 % -7
Glänningeskolan 79 % 75 % +4
Ysbyskolan 76 % 65 % +11
Hasslövs Bygdeskola 70 % 62 % +8
Vallbergaskolan 67 % 85 % -18
Våxtorpsskolan F-6 65 % 66 % -1
Våxtorpsskolan 7-9 64 % 69 % -5
Öringe Skola 64 % 64 % 0
Knäredsskolan 61 % 58 % +3
Lagaholmsskolan 54 % 60 % -6