SAMHÄLLE 2023-12-01 KL. 16:43

Misstänkt PFAS-förekomst vid brandövningsområde

Av Rickard Gustafsson

Kan räddningstjänstens övningsområde vid Ängstorps reningsverk nära Lagan vara förorenat med hälsoskadliga PFAS-ämnen? Högst sannolikt och det måste utredas, menar tidigare räddningschefen och MED-politikern Pär-Åke Eriksson. Flera höga tjänstemän på kommunen ska nu samlas för att angripa det potentiella miljöhotet och ta fram en handlingsplan.

Misstänkt PFAS-förekomst vid brandövningsområde
PFAS-ämnen finns i brandsläckningsskum och med sådant övade Räddningstjänsten i decennier på övningsområdet vid Ängstorps reningsverk – innan det slogs larm om ämnenas hälsofarlighet. Foto: Adobe Stock

Ämnet blev högaktuellt vid tisdagens fullmäktige i ärendet om beställning av ett nytt övningshus till Räddningstjänsten.

I en minoritetsåteremiss krävde 14 av 41 politiker att eventuell förekomst av PFAS på övningsområdet vid reningsverket ska utredas.

PFAS är ett samlingsnamn för en rad kemikalier, som kopplas samman med flera allvarliga sjukdomar. Sverige och EU arbetar hårt för att fasa ut och förbjuda all användning som inte är nödvändig för samhället. Vissa ämnen är nedbrytbara medan andra inte bryts ner överhuvudtaget och kan finnas kvar i miljön för alltid.

De högfluorerade ämnena används i många vardagsvaror, bland annat i skidvalla, allväderskläder, kosmetika, stekpannor – men också i brandskum.

Pär-Åke Eriksson (MED) tycker att det är angeläget att undersöka halterna av PFAS i marken vid räddningstjänstens övningsområde. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Pär-Åke Eriksson (MED) har som bekant många år inom räddningstjänsten och berättar att det är vida känt att man i åratal övat med hälsoskadligt brandskum på övningsområdet vid Ängstorp.

– Vi har nog använt brandsläckningsskum på det här området sedan 1983 då övningshuset drog i gång. Men jag vet att man varit väldigt restriktiv de senaste tio åren sedan det blev känt att PFAS kan vara skadligt och jag tror inte att det använts alls de senaste sju-åtta åren.

Nuvarande räddningschefen Andreas Nilsson bekräftar för LT att användningen av brandsläckningsskum helt upphört till förmån för vatten.

– Så länge jag varit chef (2015) har vi inte sprutat en deciliter skum på det området och vi har inte använt skum överhuvudtaget. Jag tycker att det är jäkligt bra och vettigt att det görs en utredning. Det är smart att börja med det här och det känns rätt i magen att reda ut det här innan man bygger ett nytt övningshus.

Övningsområdets närhet till Lagan oroar Pär-Åke Eriksson, men han hoppas naturligtvis att halterna av PFAS är låga.

– Jag vet inte om det gjorts någon utredning på det här någon gång. Om inte behöver det göras och det är därför vi yrkade på det i återremissen. Det här ämnena är skadliga för både människor och djur och vi vill ju inte heller fördärva det rika laxfisket genom att få ut sådant här skit i Lagan.

Räddningschefen Andreas Nilsson tycker att det är helt rätt att det görs en miljöutredning. Foto: Rickard Gustafsson

Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Andreas Meimermondt, säger till LT att man tar uppgifterna om eventuell PFAS-förekomst på stort allvar.

Han berättar att han redan kallat till ett första möte med flera höga tjänstemän, däribland räddningschefen och miljöchefen.

– Det är bra att den här frågan kommer upp. Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott berörde ämnet redan i onsdags och vi behöver nu på tjänstemannasidan samlas och analysera läget både kortsiktigt och långsiktigt.

– Vi har Pär-Åkes uppgifter om att brandskum använts på den platsen och det finns ingen som helst anledning att ifrågasätta det, säger Andreas Meimermondt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens chef, Andreas Meimermondt, har redan kallat flera av sina närmaste underchefer till ett möte för att diskutera hanteringen av eventuell förekomst av PFAS vid övningsområdet i Ängstorp. Foto: Johan W Jönsson/Arkiv

Samhällsbyggnadschefen berättar att det inte kommer att finnas några svar efter första mötet, men att målet är att påbörja arbetet och skapa en plan.

– Självklart är det här en prioriterad fråga utifrån aspekten att det är en potentiell miljörisk och den måste vi utreda. Däremot vet vi i dagsläget inte hur mycket av de här ämnena som finns i marken, hur det är med gränsvärden eller om det finns ett behov av att sanera.

Meimermondt trycker på att det är viktigt att i nuläget inte bli ”alarmistisk”, men konstaterar att Lagan är viktig ur många olika perspektiv inte minst för laxfiskenäringen.

– Det är utan tvekan så och det gör frågan oerhört angelägen att gå till botten med, men vi behöver först och främst få en uppfattning om vi har ett problem eller inte.

Fakta: Vad är PFAS?

PFAS är en grupp på över 10 000 identifierade ämnen. De mest kända PFAS-ämnena är PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra). PFAS-ämnen finns inte naturligt utan alla PFAS är framställda av människor. Det är en grupp mycket stabila ämnen som inte bryts ner i naturen utan finns kvar i någon form för alltid. PFAS brukar därför kallas ”evighetskemikalier”.

Eftersom PFAS kan spridas långväga via luft och vatten kan ämnena påvisas i områden där ingen tillverkning eller användning av PFAS någonsin har förekommit. Man har funnit dessa ämnen på så avlägsna platser som i Arktis och i isbjörnar som lever där. Därför är PFAS ett globalt miljöproblem.

För några PFAS-ämnen finns det belägg för att ämnena är skadliga för hälsan, till exempel PFOS och PFOA. Därför får dessa ämnen inte användas i vardagsvaror som säljs inom EU. PFAS-ämnen kopplas till skadliga effekter som allt från olika cancerformer till påverkan på immunförsvaret och kolesterolhalter i blodet samt påverkan på födelsevikt hos nyfödda.

För flertalet PFAS-ämnen saknas dock kunskap om deras effekter på hälsan, men det finns starka skäl att betrakta alla PFAS som hälsoskadliga. De flesta av dessa ämnen är fortfarande tillåtna och kan finnas i varor som säljs i Europa.

Källa: Kemikalieinspektionen

LÄS MER: Samlad opposition stoppade nya rökövningshuset

LÄS MER: Miljonsatsning på nytt övningshus för Räddningstjänsten