Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-11-10 KL. 16:19

Miljödomstol olagligförklarar bostadsplan i Gamleby

Av Rickard Gustafsson

Det tre år gamla webbfullmäktigebeslutet, när detaljplanen för kvarteret Bocken antogs, gick inte rätt till. Mark- och miljööverdomstolen upphäver planen. Domen kan inte överklagas och därmed är planärendet tillbaka på ruta ett, men fastighetsägaren Martin Swanberg vägrar att kasta in handduken.

Miljödomstol olagligförklarar bostadsplan i Gamleby
Webb-fullmäktige i januari 2021 gick inte rätt till enligt kommunallagen. Deltagarna kunde inte se och höra varandra på lika villkor, menar Mark- och miljööverdomstolen, och upphäver detaljplanen för kvarteret Bocken. Foto: Arkivbild

Under coronapandemin genomfördes kommunfullmäktiges sammanträden på distans via internet. Uppkopplade via dator och headset beslutade kf-ledamöterna, i januari 2021, att anta detaljplanen för kvarteret Bocken i Gamleby.

De juridiska turerna därefter har varit både många och invecklade. Protesterna har innefattat allt från byggnadshöjder och övergrepp på kulturmiljön till att överklagande grannar inte kallats när Mark- och miljödomstolen gjorde syn i Gamleby.

Samtidigt har grannarna ifrågasatt om antagandebeslutet skett i enlighet med kommunallagen.

Att genomföra fullmäktigemöten på webben är helt i sin ordning, men lagkravet kräver att ljud- och bildöverföring sker i realtid på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt dömer i laholmaren Tommy Grähs favör (till höger i bild). Fastighetsägaren Martin Swanberg (under gatnamnsskylten) har dock inga planer på att ge upp bostadsplanerna i Gamleby. Foto: Arkivbild

Laholms kommun anser att allt gick rätt och riktigt till och det ansåg även Mark- och miljödomstolen i Vänersborg – i en dom i december 2022. Grannarna överklagade till högre instans och Mark- och miljööverdomstolen har nu elva månader senare fällt ett slutligt avgörande.

Efter att rätten tittat på fullmäktiges webbsändning i efterhand har de funnit ”allvarliga formella fel”. Bland annat hade alla ledamöter inte sina kameror i gång och när en ledamot debatterade i detaljplaneärendet syntes bara ledamotens initialer i bild.

Domstolen skriver att felen kan ha haft betydelse för beslutet att anta detaljplanen och konstaterar att omröstningen helt enkelt inte uppfyller kommunallagens krav.

Kommunrådet Ove Bengtsson (C) är naturligtvis besviken över att detaljplanen för kvarteret Bocken 10-12 upphävs av Mark- och miljööverdomstolen. Foto: Rickard Gustafsson

Ove Bengtsson (C), kommunstyrelsens ordförande, suckar djupt över att detaljplanen upphävts.

– Det är Sverige i ett nötskal. Det handlar ju inte om detaljplanens innehåll utan hur den formellt hanterats. Under pandemin var ordföranden väldigt noga med att fråga om beslut tagits på lika villkor och i det här fallet svarade alla ja, eller vart ifall inte emot. Men det räckte tydligen inte…

– Om vi ska hårdra det hela kan man kan ju ifrågasätta hur många andra beslut som tagits under pandemitiden som är lagliga? Skulle vi hamna i en pandemi igen så är det ingen idé att ha fullmäktige, som jag ser det. Då får vi hitta andra former.

En av de överklagande grannarna, Tommy Grähs, är nöjd med utfallet.

– Klart jag är nöjd, jag har lagt mycket tid, energi och pengar på det här. Det är möjligt att Laholms kommun trummar på och ska ha igenom detaljplanen ändå. Då får vi ta ställning till om vi har tid, lust, ork och ålder…ja, hälften av de som började processen är numera avlidna eller har flyttat härifrån.

– Men i dag känns det väldigt positivt att vi har fått rätt, men jag vet också att i slutändan brukar kommuner kunna köra över allt om det gagnar deras intressen, säger Tommy Grähs.

Martin Swanberg ger inte upp planerna om att bygga bostäder på tomten bakom Gula villan vid Hästtorget. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Fastighetsägaren Martin Swanberg, genom bolaget Lagan Fastighetsutveckling, har velat bygga bostäder på tomten i tolv års tid. Trots bakslaget kastar han inte yxan i sjön.

– Allting har hela tiden handlat om juridik, bara juridik. Det viktiga för mig är sakfrågan. Så länge det som har med själva detaljplanen att göra inte underkänts finns det ingen anledning för mig att lägga ner projektet.

– Sen att det finns grannar som är missnöjda, i slutändan 1-2 personer, är normalt och det har jag både respekt för och varit beredd på. Det finns knappt inte en enda plan som gått igenom där människor inte tyckt tvärtemot.

Swanberg påpekar att kommunen, länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland är positiva till detaljplanen och därför är han beredd att starta om processen.

– Nu får vi ta det från ruta ett igen.

Så här var det tänkt att det skulle se ut på området vid Gamlebygatan/St Clemens gränd. Om den här skissen gäller även framöver, när projektet återstartar, återstår att se. Skiss: Link Arkitektur