SAMHÄLLE 2024-01-18 KL. 16:07

Bygger nytt äldreboende för 214 miljoner

Av Rickard Gustafsson

Det är mer eller mindre spikat att Laholms kommun bygger ett nytt särskilt boende på Östra Nyby i Laholm. Kostnaden för bygget, som ska tillhandahålla 80 nya vårdplatser, budgeteras till 214 miljoner kronor och beräknas preliminärt stå klart 2026/2027.

Bygger nytt äldreboende för 214 miljoner
Laholms nya framtida äldreboende på Östra Nyby kommer att ha 80 vårdplatser. Skiss: White Arkitekter

Kommunstyrelsen har beställt ett nytt särskilt boende med 80 platser som ska byggas i Laholms blivande stadsdel – Östra Nyby.

Kommunfastigheter har gjort en förstudie och tagit hjälp av arkitektfirman White i framtagandet av ett förslag som inrymmer en huvudbyggnad med lägenheter och en sekundärbyggnad (aktivtetshus) på totalt 6 180 kvadratmeter.

Samtliga lägenheter har en yta på 33 kvadratmeter fördelade i fyra våningsplan.

– Avsikten var egentligen att bygga ut och bygga till Tangon, men det ansågs vara både besvärligt och svårt att hitta så många boendeplatser på den markbiten, säger kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C).

Han tillägger:

– Vi tycker att vi fått till en bra byggnad för att klara ett SÄBO plus en aktivitetslokal i en annan huskropp. Det kommer bli jättefint och bra på alla sätt och vis.

Ungefär så här kan äldreboendet komma att se ut från olika väderstreck. Notera att skisserna är från förstudiefasen och kan komma att förändras under projekteringen. Skiss: White Arkitekter

Det är vida känt att Laholms kommun, precis som många andra kommuner i Sverige, har en befolkning som blir äldre med tiden.

I Laholm är andelen äldre personer högre än genomsnittet för hela landet och på sikt kommer dessutom de befintliga särskilda boendeplatserna inte att räcka till.

– Vi behöver de här 80 platserna. Det ser man i socialnämndens lokalförsörjningsplan och de behov som man ser i kristallkulan över kommunens demografiska utveckling. Därför behöver vi komma i gång med det här bygget ganska snart, säger Ove Bengtsson.

Tidsplanen är att det nya särskilda äldreboendet preliminärt ska stå klart till årsskiftet 2026/2027 till en prognostiserad investeringskostnad av 214 miljoner kronor.

Området Östra Nyby är beläget sydöst om Preem-rondellen nära riksväg 24. Skiss: White Arkitekter/Kommunfastigheter

Under året väntar flera viktiga upphandlingar, exempelvis nya Solgården i Våxtorp (inklusive förskola).

Den upphandlingen kommer att ske redan nu i vår och kommunens förhoppning är att kunna dra nytta av den rådande lågkonjunkturen för att pressa ned kostnadsbilden.

– Det ska bli intressant att se var vi hamnar där. Randerslund ska också renoveras så där får vi också en indikation, säger Ove Bengtsson.

I Laholms nya stadsdel planeras cirka 250 bostäder samt torg, naturområden, parker och lekplats. Bostadsbebyggelsen kommer vara av blandad karaktär och bestå av villor, flerbostadshus, radhus, kedjehus och parhus.

Beställningen klubbas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 30 januari.

LÄS MER: Nya villatomter säljs för 13 miljoner