POLITIK 2022-11-30 KL. 06:03

Stark utdelning för Medborgerlig Samling

Av Rickard Gustafsson

Den tekniska valsamverkan mellan Sverigedemokraterna och Medborgerlig Samling ger vid första anblicken bilden av att MED nått en superdeal med två presidieposter och ordförandeskap i kommunrevisionen. SD-ledaren Peter Berndtson är dock nöjd med uppgörelsen.

Stark utdelning för Medborgerlig Samling
Den valtekniska uppgörelsen är klar och Karl-Fredrik Klinker (MED) och Peter Berndtson (SD) ser båda ut att ta plats i kommunstyrelsen efter årsskiftet. Foto: Rickard Gustafsson

Sverigedemokraterna och Medborgerlig Samling slog efter valet sina påsar ihop i en valteknisk samverkan. Sedan i mitten av oktober har partierna förhandlat och kan nu presentera sina kandidater till kommunens olika nämnder och styrelser.

SD blev som bekant största parti i kommunvalet och fick 8 mandat i fullmäktige. MED gjorde även de ett toppenval och dubblerade antalet mandat till 4. Sett till inbördes storlek skulle det vara rimligt att SD också fått de flesta uppdragen – men så blev icke fallet.
– Förhandlingarna har pågått ett tag, men vi bet inte fast oss vid det matematiska utan gjorde det som var bäst för båda partierna. Vi förde ett resonemang och jag tycker att vi toppat båda lagen på ett bra sätt utifrån personlig kompetens och egenskaper, säger Peter Berndtson (SD).

Berndtson får precis som väntat den tyngsta posten som oppositionsråd – 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. I Ks föreslås också Ann-Helene Djivjak (SD) och Karl-Fredrik Klinker (MED) ta plats.
– Vi har en mycket bättre position nu än vi tidigare haft och vi ser fram emot de fyra kommande åren och möjligheten att få igenom så mycket av vår politik som möjligt, säger Berndtson.

Mikael Kahlin satt med i förhandlingarna för MED och är supernöjd med dealen.
– De som röstat på MED får vara mycket nöjda med det inflytande vi skaffat oss.
– Båda partierna är väldigt nöjda med resultatet och de platser vi tagit på egen hand har vi behållit. Sen har vi gjort upp med SD om presidieposterna och eftersom de släppt till ersättarplatser är vi nu representerade i alla nämnder. Nu går vi från att vara underdog och måste agera som ett etablerat parti, säger Mikael Kahlin.

MED får två presidieposter i KUN och SON – Maryam Barkadehi respektive Pär-Åke Eriksson. Partiet tar även hand om partikonstellations två platser av sex i kommunrevisionen där Martin Lönnstam föreslås som ordförande.
– Vi tror att Kristian Einarsen och Martin Lönnstam kommer att göra ett bra jobb i kommunrevisionen, säger SD:s Peter Berndtson.

Sverigedemokraterna tar också hand om 2:e vice ordförande-posterna i barn- och ungdomsnämnden, Anita Folden, och i samhällsbyggnadsnämnden, Mikael Sandén.

Fakta: SD:s och MED:s kandidater till nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen: Peter Berndtson (SD) 2:e vice ordförande, Ann-Helene Djivjak (SD) ledamot, Karl-Fredrik Klinker (MED) ledamot.
Barn- och ungdomsnämnden: Anita Folden (SD) 2:e vice ordförande, Tony Balogy (SD) ledamot, Anna Lövenbo (MED) ledamot.
Kultur- och utvecklingsnämnden: Maryam Barkadehi (MED) 2:e vice ordförande, Majlis Jeppsson (SD) ledamot, Mariette Rosander (SD) ledamot.
Samhällsbyggnadsnämnden: Mikael Sandén (SD) 2:e vice ordförande, Lars-Bertil Pettersson (SD) ledamot, Birger Bäkmark (MED) ledamot.
Socialnämnden: Pär-Åke Eriksson (MED) 2:e vice ordförande, Ann-Helene Djivjak (SD) ledamot, Lars-Göran Jarl (SD) ledamot.
Kommunrevisionen: Martin Lönnstam (MED) ordförande, Kristian Einarsen (MED), ledamot.
Laholmshem/Kommunfastigheter: Mikael Kahlin (MED) ledamot, Lars-Göran Jarl (SD) ledamot.
Laholmsbuktens VA: Thomas Lövenbo (MED) ledamot.