Klik venligst
POLITIK 2024-05-14 KL. 22:54

Småskolorna läggs ned – beslutet överklagas

Av Rickard Gustafsson

Efter 75 minuters debatt, där allt som sades i princip redan sagts, togs planenligt beslutet att stänga skolorna i Ahla och Genevad. Så fort voteringen var avklarad och mötet avslutat, meddelade Vänsterpartiets ledamot Björn Abelli att han överklagar beslutet till förvaltningsrätten.

Småskolorna läggs ned – beslutet överklagas
Vänsterpartiets Björn Abelli ifrågasätter lagligheten i fullmäktiges beslut och överklagar ärendet till förvaltningsrätten. Foto: Arkivbilder

Det unika extrainsatta fullmäktigemötet om den nya skolorganisationen på Campus Laholm gick precis som förutspått – på dagen tre månader efter att förslaget blev känt.

Med röstsiffrorna 25-16 röstade partierna i Ansvar för Laholm (C+M+KD+L+S) för avveckling av Ahla- och Genevadsskolan medan oppositionspartierna (SD+MED+V+MP+LP) röstade emot och reserverade sig mot beslutet.

Som bekant återremitterades skolnedläggningsärendet av fullmäktige i april, med kravet att kommunstyrelsen skulle utreda vilka effekter skolnedläggningarna får för de respektive skolorterna och kommunen som helhet.

Mycket av diskussionerna i debatten handlade om huruvida återremissen blivit tillräckligt utredd.

Flertalet oppositionspolitiker angrep bristerna i beslutsunderlaget och ifrågasatte att de styrande partierna hänvisade till ”Översiktsplan 2050”. Ett förslag som kommunen nyligen gick ut med på samrådsturné och inte kommer att klubbas förrän 2025-2026.

En av de mest kritiska rösterna tillhörde Björn Abelli (V).

– Det här förslaget återkommer till fullmäktige – utan utredning! Det är ett samrådsförslag ingen utredning. Visserligen finns det säkert en del utredningsarbete bakom det förslaget, men det har inte tagit sin utgångspunkt i syftet med återremissen.

Ingen av politikerna i fempartistyret bemötte kritiken och direkt efter fullmäktigemötet påtalade Abelli för Laholms Tidning att han avser att överklaga skolnedläggningsbeslutet till förvaltningsrätten.

Nästa steg i följetongen kring de nedläggningshotade skolorna i Ahla och Genevad avgörs i domstol. Förvaltningsrätten ska inom den närmsta tiden göra en laglighetsprövning beträffande kommunfullmäktiges beslut. Foto: Adobe Stock

Överklagandet kommer skickas in så fort protokollet har justerats och satts upp på kommunens anslagstavla.

V-politikern hoppas att domstolen ger kommunledningen ”en näsbränna” och bakläxa då man brustit i hanteringen av återremissen. Han kräver att domstolen inhiberar fullmäktiges beslut.

– Det skulle förbjuda Laholms kommun att verkställa beslutet innan en saklig utredning är gjord, säger Björn Abelli.

Ett domstolsbeslut om inhibering brukar vanligtvis gå relativt snabbt.

– Ja, det handlar om att stoppa beslut som inte kan återkallas. I ett sådant här fall som handlar om skolnedläggningar är det ju ett beslut som är oåterkalleligt.

Abelli sticker inte under stol med att det köper oppositionen och skolnedläggningsmotståndarna tid.

– Förhoppningsvis betyder det att man måste skjuta på beslutet till efter sommaren och att man däremellan hinner hålla folkomröstningen..

Fortsättning följer…