Klik venligst
POLITIK 2024-05-06 KL. 17:34

Skolornas framtid avgörs på extrainsatt fullmäktige

Av Rickard Gustafsson

De styrande partierna i Ansvar för Laholm anser att det inte finns någon tid att spilla. Därför får frågan om avvecklingen av skolorna i Ahla och Genevad ett snabbspår och tas som enda punkt upp på ett extrainsatt fullmäktigemöte den 14 maj.

Skolornas framtid avgörs på extrainsatt fullmäktige
Samtliga gruppledare i styrande Ansvar för Laholm anser att det är av yttersta vikt att frågan om skolavvecklingarna avgörs fortast möjligt. På bilden ses Ove Bengtsson (C), Jan Gottfriedsson (L), Thor Gunnar Bjelland (M) och Jörgen Nilsson (KD).

Under måndagsmorgonen informerade Laholms kommun, via ett pressmeddelande, att ett extrainsatt fullmäktigemöte ska hållas för att ta ett slutgiltigt beslut att lägga ned småskolorna.

Några timmar senare deltog samtliga gruppledare i fempartistyret samt utbildningsnämndens ordförande på en presskonferens i Stadshuset och samtliga underströk vikten av att snabba på ärendehanteringen.

Med ett ordinarie fullmäktigemöte i närtid, den 28 maj, undrade så klart den samlade pressen varför det brådskar?

– Det viktigaste är att vi tar väck ovissheten med vad som kommer att hända med de här skolorna, säger kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) och betonar att det är viktigt att elever och föräldrar får svar om framtiden så fort som möjligt.

Han tillägger:

– Men det handlar också om en rad logistiska frågor som ska falla på plats samt en god hushållning av ekonomiska resurser för att skapa en hållbar skolorganisation för framtiden, framförallt för de elever som behöver extra hjälp och stöd.

Utbildningsnämndens ordförande Åke Hantoft (C) förtydligar:

– Det känns väldigt korrekt även om det bara är 14 dagar som skiljer. Det ska göras mycket innan vår personal går på semester, säger Åke Hantoft (C) och räknar upp en rad saker som schemaläggning, planering för skolskjutsar och skolmat.

– Det är mycket som ska vara på plats till augusti och då har 14 dagar betydelse, säger Hantoft som framhäver att styrets hantering av frågan visar på ett ärligt och starkt ledarskap.

Utbildningsnämndens ordförande Åke Hantoft (C) anser att det är viktigt för alla inblandade parter att frågan avgörs så snabbt som möjligt. Foto: Rickard Gustafsson

Under en dryg månads tid har det pågått en namninsamling för att väcka en folkomröstning i frågan. Att vänta in det har de styrande politikerna inte något intresse av.

– Vi har ett ansvar att jobba med de här frågorna organisatoriskt och den totala ekonomiska bilden och förutsättningarna framöver. Det är viktigt att ta de här svåra och tunga besluten och här står Ansvar för Laholm helt eniga. Vi måste gå vidare med att hitta lösningar för framtiden, säger Ove Bengtsson (C).

– Man har ju försökt en gång utan att få ihop namn på rätt sätt. Det där får leva sitt liv och har inte någonting med resten att göra tycker jag, säger Jan Gottfriedsson (L).

På senaste fullmäktige röstades Roland Norrmans (MED) återremissyrkande igenom med krav på en utredning kring vilka effekter skolnedläggningarna får för de respektive skolorterna och kommunen som helhet.

Fyra dagar senare presenterades ett svar på 2½ A4-sida från tjänstemännen. Ove Bengtsson (C) tycker att det är ”en väl genomförd tjänstemannaskrivelse”.

I svaret pekar tjänstemännen på att beslutet om skolnedläggningar ligger väl i linje med det strategiska förslag om ”Översiktsplan 2050” som kommunen precis gått ut med på samråd.

Att vänta med skolnedläggningarna, för att först klubba översiktsplanen, är inte aktuellt.

– Svaret på återremissen hänvisar mycket till översiktsplaneringen och vi har inte tid att vänta på den i samband med skolorganisationen, säger Ove Bengtsson (C) och menar att "Översiktsplan 2050" inte på något sätt blir ett helt nytt dokument utan en utveckling av nuvarande plan (ÖP 2030).

Ove Bengtsson (C) och Kjell Henriksson (S). Foto: Rickard Gustafsson

I förslaget delas kommunens tätorter in i tre grupper: centralort, serviceorter och boendeorter.

Laholm är naturligtvis centralorten men utpekandet av serviceorter (Knäred, Veinge, Våxtorp och kusten) ger en tydlig fingervisning var framtida kommunal service kommer att lokaliseras.

Okontroversiellt, tycker Thor Gunnar Bjelland (M) och menar att det i det fallet finns en stark samsyn mellan styret och oppositionen.

Kjell Henriksson (S):

– När det gäller just de här orterna, Ahla och Genevad, så är de boendeorter och det innebär att det blir lite lägre servicegrad. Men det är vårt ansvar som politiker att ta ansvar och planera för framtiden och hela kommunens bästa.

LÄS MER: ”Det här underminerar demokratin i kommunen”