Klik venligst
POLITIK 2024-05-07 KL. 09:10

”Det här underminerar demokratin i kommunen”

Av Rickard Gustafsson

Medborgerlig Samling hävdar att de styrande partierna stressar fram beslut om skolnedläggningarna för att undvika en demokratisk folkomröstning. Några svar på partiets återremissyrkande får man inte heller, menar Pär-Åke Eriksson (MED) och Roland Norrman (MED) som dessutom delar ut en hård känga till fullmäktiges nye ordförande Kenneth Camitz (M).

”Det här underminerar demokratin i kommunen”
MED-politikerna Roland Norrman och Pär-Åke Eriksson är upprörda och tycker att de styrande partierna kör över medborgarna i kommunen. Foto: Rickard Gustafsson

Frågan om nedläggningarna av småskolorna i Ahla och Genevad återremitterades på fullmäktige i april.

På bara några dagar vaskade tjänstemän fram en tjänsteskrivelse som de styrande partierna anser är fullgod för att tröska igenom den nya skolorganisationen på ett extrainsatt fullmäktige den 14 maj.

Roland Norrman anser inte att kommunens svar håller måttet.

– Det här är absolut inte svar på vad det här innebär för orterna Ahla och Genevad och kommunen som helhet vare sig på kort eller lång sikt. Däremot står det en del om framtida serviceorter och där nämns inte Hishult och Vallberga… ska vi då vänta oss att de skolorna står näst på tur för nedläggning?

Att kommunen hänvisar till ”Översiktsplan 2050” (som går ut på samråd i maj och väntas antas 2026), är anmärkningsvärt, menar Norrman.

– Det är hål i huvudet från början. Rimligtvis borde man ta översiktsplanen först och frågan om skolorna senare. Nej, den här så kallade tjänsteskrivelsen ger jag inte mycket för.

Partikollegan Pär-Åke Eriksson sätter ord på varför partierna i Ansvar för Laholm, enligt hans tycke, stressar fram ett extrainsatt fullmäktige.

– Det görs för att, ännu en gång, kväva demokratin i Laholms kommun. Man gör det för att de som jobbar stenhårt för en folkomröstning inte ska hinna få in tillräckligt med namn. Det är min uppfattning och den står jag för, säger han och tillägger:

– Det är, enligt mig, väldigt allvarligt att vi har en politik i Laholm där man inte tar hänsyn till invånarna och bara kör sitt eget race. Det är lågt, så lågt.

Den 29 april valdes Kenneth Camitz (M) till ny ordförande i Laholms kommunfullmäktige. Foto: Arkivbild

Eriksson är också starkt kritisk till att han som andre vice ordförande i kommunfullmäktige inte fick reda på det extrainsatta fullmäktigemötet innan det kom till lokala mediers kännedom genom kommunens pressmeddelande. Beslutet togs som ordförandebeslut av nye fullmäktigeordföranden Kenneth Camitz (M)

Beskedet fick Eriksson via mejl: ”Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordförande samråda med presidiet vid ett extrainsatt möte vilket sker i och med det här mailet”.

– Kallar han det samråd? Camitz sa till mig att det ska bli ordning och reda i fullmäktige och att vi ska ha möte innan varje fullmäktige. Vi hann inte ha ett enda möte innan han frångick det och jag känner mig fruktansvärt illa till mods att man hanterar en så viktig demokratisk fråga per mejl.

– Det är under all kritik och underminerar demokratin i Laholms kommun och jag kan inte förstå varför det är så bråttom och jag undrar på vilka grunder Camitz fattat det här beslutet?

När LT når Kenneth Camitz är han på tjänsteresa med sitt privata jobb. Han förklarar att han på måndagsmorgonen, efter beslutet, satte sig på ett flygplan och bad en kommunsekreterare att förmedla beslutet till kf:s presidie.

– Det fanns ingen avsikt från min sida. I vilken ordning de skickade ut mejlen från kommunen vet jag inte, säger Kenneth Camitz som inte tror att det inträffade kommer påverka samarbetet i presidiet.

Pär-Åke Eriksson undrar på vilka grunder du fattade beslutet om att kalla till ett extra fullmäktige?

– Då får Pär-Åke fråga mig det. Det tar jag med honom när jag träffar honom, avslutar Camitz.

LÄS MER: Skolornas framtid avgörs på extrainsatt fullmäktige