Klik venligst
POLITIK 2023-12-07 KL. 16:32

Nytt beslut om omstridda bostäder i Gamleby

Av Rickard Gustafsson

Detaljplanen för bostadsbygget i kvarteret Bocken i Gamleby kommer ännu en gång upp för antagande i fullmäktige. Sverigedemokraterna är numera positiva till planen och kommunrådet Ove Bengtsson (C) räknar med att den blir överklagad.
– Att den blir överprövad tror jag är självklart, säger han till LT.

Nytt beslut om omstridda bostäder i Gamleby
Området som Lagan Fastighetsutveckling vill bebygga ligger bakom Gula villan vid Hästorget utmed Gamlebygatan och St.Clemens gränd. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Turerna kring bostadsprojektet i Gamleby har varit många under de tolv år som skummeslövsbon Martin Swanberg och hans företag Lagan Fastighetsutveckling velat bygga lägenheter bakom Gula Villan vid Hästtorget.

Nyligen upphävdes detaljplanen av Sveriges högsta miljödomstol då de i en dom konstaterade att det skett ”allvarliga formella fel” när planen antogs. Samtliga deltagare kunde inte se och höra varandra i realtid när kommunfullmäktige sammanträdde på distans i januari 2021, mitt under coronapandemin.

Nu återvänder detaljplaneärendet till fullmäktige efter att den fått grönt i kommunstyrelsen.

– Jag förutsätter att vi kommer att anta planen i fullmäktige och att den blir överprövad tror jag är självklart, säger Ove Bengtsson (C).

Medborgerlig Samling ville återremittera ärendet för att göra om planen helt och hållet. Det ville inte övriga partier. Det betyder att Sverigedemokraterna som under många år varit motståndare bytt fot.

Partiet har tidigare framfört kritik mot bland annat byggnadshöjden.

– Vi vill inte bidra till den kritiken kommunen får för långa ledtider för detaljplaner genom att diskutera nockhöjden. Nockhöjden skiljer sig egentligen i hela Gamleby och är varierande, säger Peter Berndtson (SD).

Hösten 2019 propagerade Sverigedemokraterna genom Birger Bäkmark (numera Medborgerlig Samling) och Mikael Sandén för att stoppa byggplanerna i kvarteret Bocken. De båda ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden är fortfarande emot planen. Foto: LT/Arkiv

Partiets företrädare har i veckan gjort en vandring i det aktuella området och tittat ”med nya ögon”.

– Med de nya höjderna och hänsyn taget till den varierande stadsbilden i Gamleby tycker vi inte att nockhöjden har den betydelsen att det finns anledning att fördröja planen, säger lokale SD-ledaren.

19 december väntas fullmäktige anta planen som inte förändrats sedan beslutet för snart tre år sen. Bortsett från de formella felen har planen tidigare även fått tummen upp av Kulturmiljö Halland, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.

Illustration över området i Gamleby där sju nya lägenheter planeras. Illustration: Link Arkitektur