POLITIK 2023-03-10 KL. 13:34

”Det är svårt att göra alla nöjda”

Av Rickard Gustafsson

Hur ska man välja och prioritera när pengarna inte räcker till? Frågan skulle kunna vara från kommunfullmäktige eller vilket hushåll som helst, men gällde också under Demokratidagen. Ungdomsforum hade 200 000 kronor att fördela bland ansökningar för drygt 800 000 kronor från skolor och fritidsverksamheter i kommunen.
– Det är svårt att göra alla nöjda, säger Erica Larsson i Ungdomsforum.

”Det är svårt att göra alla nöjda”
Ungdomsforum i överläggningar. Svåra val och prioriteringar när ansökningarna från skolor och fritids runt om i kommunen behandlades. Foto: Rickard Gustafsson

För tredje gången arrangerades Demokratidagen på Laholms teater där 200 000 kronor skulle delas ut till F-9-skolor och fritids i Laholms kommun. Pengarna som avsatts av kommunfullmäktige är till för att ge barn och ungdomar inblick och förståelse för hur den demokratiska processen fungerar.
– Otroligt roligt att ALLA skolor och fritids har sökt i år, det har aldrig hänt tidigare, säger ungdomssamordnaren Sofia Larsson som höll i dagen assisterad av kommunchef Anders Einarsson och med hjälp av de erfarna politikerna Kjell Henriksson (S) och Peter Berndtson (SD).

Totalt hade 41 ansökningar lämnats in till en summa av 833 560 kronor. En grannlaga uppgift för Ungdomsforum som ”bara” hade 200 000 kronor att fördela efter att barnen och ungdomarna själva hade granskat och bedömt ansökningarna.

Erica Larsson och Indra von Sydow beskriver att det var allt annat än enkelt att göra urvalen.
– Att gå från drygt 800 000 till 200 000 kronor var inte lätt, men det är svårt att göra alla nöjda, säger Erica.
– Det var jobbigt för helst vill man ju ge alla pengar, säger Indra.

Några av bedömningskriterierna var att lägga fokus på ansökningar som hade ett utbildningssyfte men framför allt aktiviteter som stärker gemenskapen. Ungdomsforum var också noga med att ingen skola eller fritids från de olika orterna åkte hem tomhänta.


Erica Larsson, ledamot i Ungdomsforum och tillika elevrådsordförande på Osbecksgymnasiet, hade 41 olika ansökningar att värdera tillsammans med kollegorna i Ungdomsforum. Foto: Rickard Gustafsson


I Laholms kommun finns det som bekant ett sparbeting, men Kjell Henriksson lovade att pengarna till Demokratidagen inte skall röras. Det blir 200 000 kronor även nästa år.
– Vi kommer inte spara in på de här välinvesterade pengarna. Det här är en viktig bit i demokratiprocessen att ungdomarna redan i skolan får lära sig det politiska hantverket och ta med sig det in i vuxenlivet.

Peter Berndtson håller med.
– Jag är imponerad av hela upplägget. Att på ett så pedagogiskt sätt lära ut demokratiprocessen är svårslaget. Politik kan uppfattas av många som ointressant och tråkigt, men titta ut i lokalen så ser du ett väldigt engagemang.

Den viktiga lärdomen att pengarna inte räcker till allting är inte minst viktig.
– Här är det ungdomar som beslutar över andra ungdomars ansökningar och jag tror att det ökar förståelsen för att man inte kan få genom alla förslag. Som helhet är det här en jäkla bra idé, säger Peter Berndtson.


Fakta: ”200 000-kronorsprocessen”

Här är den kompletta listan över skolor och fritids i Laholms kommun som tilldelades pengar under Demokratidagen på Laholms teater.

• Ahla skola – Utflykt Skånes djurpark – 18 000 kr
• Centrumskolan spec.enhet – Bio för alla på skolan – 12 000 kr
• Glänningeskolan fritids – Material till Klubben – 13 000 kr
• Genevadsskolan – Skolkalas – 5 000 kr
• Hasslövs skola – Musikanläggning, böcker – 6 000 kr
• Hishultsskolans fritids – Utomhussport, naturforskning m.m. – 5 000 kr
• Hishultsskolan – Resa till ishallen i Halmstad – 7 000 kr
• Krokens fritids, Knäred – Tv och playstation – 10 000 kr
• Lagahöjdsskolan 1 – Taxi och busskort för naturupplevelser – 5 500 kr
• Lagahöjdsskolan 2 – Åka rodel – 15 300 kr
• Lagaholmsskolan 7-9 – Brädspel – 1 500 kr
• Lagaholmsskolan – Fotbollsturnering – 10 000 kr
• Mellbystrandsskolan – Vårutflykt för hela skolan – 10 000 kr
• Parkskolan – Utflykt till Skogabysjön – 9 000 kr
• Parkskolan fritidshem – Biobesök – 5 000 kr
• Parkskolan Solens fritids 1 – Två ljusbord – 3 500 kr
• Parkskolan Solens fritids 2 – Tågutflykt Ängelholm – 4 250 kr
• Skottorpsskolan – Gemensam utflykt – 8 000 kr
• Veingeskolan 7-9 – Föreläsning – 13 500 kr
• Våxtorpsskolans fritids – Två picknickbord – 5 000 kr
• Våxtorpsskolan F-6 – Utflykt för F-4 – 10 000 kr
• Våxtorpsskolan 7-9 – Möbler för ökad trivsel – 3 760 kr
• Vallbergaskolan – Sportbollar med tillbehör – 5 000 kr
• Ysby skola – Resa till Ängelholms hembygdspark – 7 000 kr
• Öringeskolan – Resa till Ängelholms hembygdspark + järnvägsmuseum – 7 690 kr