POLITIK 2022-12-20 KL. 15:02

Alliansen bildar styre med Socialdemokraterna

Av Rickard Gustafsson

De interna stridigheterna i Moderaterna tvingade Alliansen att hitta en bredare uppgörelse för att hitta ett hållbart styre. Lösningen blev en uppgörelse med Socialdemokraterna vilket skapar historia då det är första gången som S sitter vid makten i Laholm. Överenskommelsen innebär att Centerpartiets Ove Bengtsson blir ny ordförande i Kommunstyrelsen, vilket var ett krav från S.

Alliansen bildar styre med Socialdemokraterna
Lars Gustafsson (KD), Eric Semb (M), Jan Gottfriedsson (L), Ove Bengtsson (C) och Kjell Henriksson (S) ska försöka samsas om gemensam politik de kommande fyra åren i styret som kallar sig "Ansvar för Laholm". Foto: Rickard Gustafsson

En djup lågkonjunktur står för dörren och tuffa tider kräver drastiska åtgärder. Ungefär så kan man sammanfatta den historiska presskonferensen på Stadsbiblioteket där Alliansen och Socialdemokraterna förkunnade att de nått en uppgörelse för vilka som ska styra Laholms kommun 2023-2026.

Eric Semb (M) berättar att Alliansen i förra veckan fått starka indikationer på att deras förslag om styre inte skulle hålla i fullmäktigeomröstningen. Det handlade inte bara om KSO-posten utan också om andra tunga poster.
– I det läget var vi måna om att övriga partier i Alliansen inte skulle tappa humöret på oss Moderater, vilket vi sett bland annat i Halmstad. För att mota Olle i Grind bjöd vi in Socialdemokraterna till en dialog och landade i en överenskommelse i helgen.

Semb var transparent och tydlig med att de senaste månadernas interna storbråk i M har påverkat.
– Vi backar ur striden om KSO för vi tycker inte att det är rimligt att interna stridigheter i ett parti ska smitta av sig på kommunstyrelsens arbete, säger Semb.


Eric Semb medger att det är de interna stridigheterna i Moderaterna som gjort att partiet tappar flera tunga poster i styret av Laholms kommun. Foto: Rickard Gustafsson


M-ledaren berättar att man nu får fyra år på sig att få ordning i partiet men skickar likväl en stenhård passning till sina företrädare.
– Jag har aldrig gjort en poäng av att jag står och faller med KSO-posten, men det finns andra som gjort det till en personfråga. För mig handlar det snarare om att vi ska få igenom mer moderat politik och det är viktigare än vem som sitter som KSO. Jag tror inte att vår förmåga att få genom moderat politik blir mindre på det här sättet för det har inte bedrivits särskilt mycket moderat politik de senaste åtta åren trots att vi har suttit vid styret.

Att Ove Bengtsson (C) nu blir KSO var ett var ett krav från Socialdemokraterna.
– Ja, det var ett krav. Moderaterna kan inte hålla ordning i sitt eget parti så för att få stabilitet i det här ville vi ha C på den posten, säger Kjell Henriksson (S) som blir 1:e vice ordförande i Ks.

Överenskommelsen går ut på att M och C tvingas släppa ifrån sig tunga poster till S. Den stora förloraren är M som jämfört med den tidigare överenskommelsen förlorar KSO-uppdraget men också vice ordförande-posterna i BUN och KUN.
– Jag räknar med att vi kan få lite kritik och att jag behöver stå till svars inför mina medlemmar då det är 30 mandat som lutar åt höger i fullmäktige och det ändå blir ett mitten-vänster–styre. Det här var inte vårt första alternativ, men med risken att vi hamnat helt utanför så är det bättre att vara med och försöka påverka och driva våra frågor, säger Eric Semb.

C tappar också sina vice ordförande-poster i SBN och SON till S, men får å andra sidan besätta den viktigaste posten av de alla – kommunstyrelsens ordförande.
– Det som händer i Moderaterna har legat som en våt filt över oss hela tiden. Vi har haft täta kontakter om hur vår majoritet ser ut och helt säkra var vi på att vi hade 15 mandat och det räcker inte. Vi förstod att det var grejer på gång och därför har vi försökt att hitta en bred majoritet utanför Alliansen men att vi håller ihop i Alliansen och det är jag väldigt stolt över att vi lyckats göra, säger nye KSO:n Ove Bengtsson (C).


Ove Bengtsson (C) blir kommunens starke man. I Alliansens uppgörelse med Socialdemokraterna krävde S att Centerpartiet skulle få KSO-posten. Foto: Rickard Gustafsson


Samtliga partiföreträdare i konstellationen, som tagit namnet ”Ansvar för Laholm”, visade upp en icke tidigare skådad enighet och förklarade att de funnit fyra gemensamma nämnare, eller politiska prioriteringar, som de pekat ut som de viktigaste.

Det handlar om skolresultaten och tryggheten i skolan, företagsklimatet, arbetslinjen och välfärdens långsiktiga kvalitet och finansiering.
– Vi har hamnat i ett läge där vi kände att utmaningarna i kommunsverige med ekonomin, omvärldsfaktorerna och det oklara mandatförhållandena i vårt fullmäktige gjorde att vi insåg att om vi ska ta rätt så tuffa beslut om prioriteringar, eventuella besparingar, och säkerställa kommunens kvalitet och finansiering på lång sikt så behövs det breda majoriteter, säger Eric Semb.

Nye KSO:n, Ove Bengtsson (C), säger att all prestige lagts åt sidan för att hitta en lösning.
– Det är med ödmjukhet och empati som vi arbetat för att nå det bästa resultatet för Laholms kommun och kommuninvånarna. Vi kommer nu att få ett stabilt styre i kommunen och jag tror att vi kommer reda det här på ett galant sätt framöver. Men det tarvar naturligtvis att vi håller ihop och kommer att jobba internt i olika grupper för att nå de målen som vi vill ha.
– Men nu har vi partier som är beredda att ta ansvar och ta ansvar för Laholm, säger Ove Bengtsson (C).