Klik venligst
POLITIK 2023-11-15 KL. 18:10

”2024 blir ett ekonomiskt svårt år”

Av Rickard Gustafsson

De fem regeringspartierna i Ansvar för Laholm har lagt en budget för 2024 som ska ge kommunen ett överskott på 10 miljoner. Den finansieras med redan aviserad skattehöjning samt nya nedskärningar och sparkrav, men innehåller också några satsningar.
– Målet är att vi ska hålla näsan ovanför vattenlinjen, säger Ove Bengtsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

”2024 blir ett ekonomiskt svårt år”
Fempartistyret Ansvar för Laholm har lagt sin första gemensamma budget. 2024 års budget förväntas ge ett litet överskott på drygt 10 miljoner kronor och finansieras genom skattehöjning och fortsatta besparingar. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

I budgetbeslutet i november 2022 räknade politikerna med att 2023 skulle bli ett tufft ekonomiskt år. För att täcka upp den väntande förlusten beslutades att använda 64 miljoner från ”sparkontot”, den så kallade rörelseutjämningsreserven.

I beslutet ingick också att höja skatten med 52 öre från den 1 januari 2024 samt att under 2023 kapa kostnaderna med 35 miljoner kronor för att under 2024 ha en budget i balans.

2024 förväntas bli ett ordentligt stålbad för Sveriges kommuner och Laholm utgör inget undantag.

Bakgrunden till den svaga ekonomin är naturligtvis en skenande inflation och höjda räntor samt ett nytt pensionsavtal. Det bidrar till ökade kostnader i samtliga verksamheter där framför allt socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden dras med stora underskott.

Under året har nämnderna letat besparingar med ljus och lykta och målsättningen är på väg att uppnås bland annat genom omorganisering, nedskärningar i verksamheter och reducering av personalstyrkan.

– Vi har lyckats att hitta de här 35 miljonerna, även om vi har några bitar kvar, säger kommunrådet Ove Bengtsson (C).

När Ansvar för Laholm (C+M+KD+L+S) nu presenterat sitt budgetförslag för 2024 visar den på ett litet, litet överskott på drygt tio miljoner i en totalbudget om 1,77 miljarder. Resultatet ska uppnås genom både skattehöjning och fortsatt effektivisering.

För första gången har Socialdemokraterna med Kjell Henriksson i spetsen samarbetat med de borgerliga partierna om en gemensam budget. Ett arbete som skett utan gnissel, enligt Henriksson och Ove Bengtsson (C). Foto: Rickard Gustafsson

Som LT tidigare berättat har den dryga 50-öringen i skattehöjning korrigerats till ett förslag om 82 öre, vilket ska ses i ljuset av kostnadsutvecklingen i samhället. Det förväntas ge 47,4 miljoner kronor extra i kassan.

– Vi kommer även lägga ett sparbeting på totalt tio miljoner kronor för 2024 och 2025. Det är viktigt att vi gör både och jobbar återhållsamt. 2024 blir ett ekonomiskt svårt år och vi kan inte gå med underskott ett år till, säger Ove Bengtsson (C).

Bengtsson menar att det finns mer pengar att hämta ur den omorganisation av förvaltningarna som pågår.

– Vi räknar med att hämta hem sju miljoner på två år som effekt på den besparing vi gjort genom att slå samman verksamheter.

Resterande tre miljoner ska sparas in genom minskade inköp av konsulter. Kommunen har köpt konsulttjänster för 17 miljoner, men den summan ska sänkas till 14 miljoner.

Budgetförslaget innebär att kommunen återigen tvingas att överge målet om två procents överskott.

– Målet 2024 är att hålla näsan ovanför vattenlinjen, säger Ove Bengtsson som även påtalar att budgeten innehåller satsningar.

Socialnämnden får 23 miljoner kronor extra till individ- och familjeomsorgen och LSS-området. Åtta miljoner läggs på att påskynda arbetet med att modernisera gatubelysningen till energisnåla LED-lampor.

Sex miljoner satsas på att rusta upp gator och cykelvägar med ny asfalt och två miljoner avsätts till folkhälsoarbete och satsning på samordnade insatser inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid).

– Så allt är inte nattsvart, säger Ove Bengtsson.

Kommunrådet ser dock ett ljus i det budgetekonomiska mörkret.

– 2025 räknar vi med 57 miljoner i överskott och 2026 går det tillbaka lite, till 38 miljoner. Då är vi uppe igen i det tvåprocentsmål som vi hade tidigare.

Budgeten för 2024 tas den 28 november i kommunfullmäktige och då kommer även Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling och Laholmspartiet att lägga egna budgetförslag.