Klik venligst
INSÄNDARE 2024-04-28 KL. 06:58

Insändare: Erfarenhet är bra, men fakta är bättre

Av Insändare

Erfarenhet är väldigt bra. Fast kanske har något ändrats sen 1970? När man ska fatta beslut kan det därför vara bra att kolla upp fakta. Nedan får du några objektivt verifierbara fakta att komplettera din erfarenhet med:

Insändare: Erfarenhet är bra, men fakta är bättre
Nedläggningshotade Genevadsskolan. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

• Genevadssskolan har haft högre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än genomsnittet i kommunen i mer än tio år i rad och varje enskilt år under samma period har Genevadsskolan haft högre andel än både Veinge F-6 och Parkskolan. Hishultsskolan har haft högst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunen två år i rad. Ahlaskolan har varit på övre halvan fyra av de fem senaste åren. De är mindre enheter.

• Våxtorpsskolan och Lagaholmsskolan ligger i botten bland kommunens grundskolor i andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. Parkskolan har varit en av de med lägst andel tre av de fyra sista åren. De är större enheter. Lagaholmsskolan saknar till och med fransklärare som pratar franska.

• Ahlaskolan och Genevadssskolan har rektorer. Faktum är att skollagen kräver att alla skolor ska ha rektor. Det borde du med din erfarenhet veta.

• ”it has long been clear that the correlation between school size and economic efficiency is at least not a given, particularly not in rural areas where consolidation of schools often implies costly transportation” Jan Amcoff (professor Uppsala Universitet), 2012.

För att vara övertydlig; stänger Genevadssskolan innebär det att elever som inte har daglig skolskjuts idag kommer att få det.

• Syskon kan också gå tillsammans i en F-3 skola. Det finns syskonpar både på Ahlaskolan och Genevadssskolan.

• F-3 på Veingeskolan har idrott i Lilla Hallen så de har inte tillgång till någon större gymnastiksal.

• Det finns idag digitala verktyg som möjliggör samarbete och lärande även när man befinner sig på olika platser. Många lärde sig att använda dem under pandemin.

• Stänger Genevadssskolan får Genevadsbarnen 4,5 km längre avstånd mellan förskola och skola.

Erfarenhet från 1970 må vara bra, men fakta är bättre. Om du besöker den pågående demokratiutställningen i Stadsbiblioteket får du lära dig att ”Här behöver alla kunna lyssna på varandra och ändra sin åsikt. Det är också viktigt att argument grundas på kunskap, inte påståenden.”

Från en som föredrar att skolbeslut fattas baserat på fakta och kunskap istället för påståenden

Bo Tengvists insändare publicerades i pappersupplagan av LT vecka 16:

2024 – Fördelar F-6 skolor framför små F-3 skolor

Följande erfarenheter har jag gjort efter arbete i skolans värld sedan 1970: En F-6 skola skapar bättre förutsättningar för barnen genom att

Man är på samma skola från F-klass till klass 6. Man behöver inte byta skola mellan åk 3 och åk 4!

Övergången från åk 3 till åk 4 är svår genom att man byter skola, ny lärare och nytt stadium - lågstadium till mellanstadium med 40 min längre skoldag varje dag. Övergången är mycket lättare att förbereda, om eleven är på samma skola.

På en större skola är barnen på samma skola från morgon till kväll. Åker inte iväg på idrott och slöjd under dagen.

Skolan är inte så sårbar vid frånvaro som sjukdom och annat. Fler som kan gå in och täcka upp.

Lättare att få behörig personal på en större enhet. Fler arbetskamrater.

Tillgång till ”Specialister” ökar såsom specialpedagog och speciallärare, elevhälsan, rektor och biträdande rektor. Särskilt viktigt för elever med resursbehov!

Dyrare att driva en mindre skola och det är lättare att få bra ekonomi på en större enhet! Skolan bör ha fler än 100 elever!!

I en F-6 skola kan syskon gå på samma skola, vilket ger ökad trygghet för barnen.

Större förutsättningar för ALLA att hitta en kompis i en större skola. Enormt viktigt!

En större skola har ofta en större gymnastiksal, vilket är utmärkt för barnen och deras rörelsebehov.

SAMARBETE ÄR A och O! Möjligheterna ökar på en större skola med fler lärare. Fler lärare ökar möjligheterna att lära av varandra och stötta varandra. Kollegialt lärande!

SLUTLIGEN MITT IDEAL: F-6 skola och fritidshem skall vara nära en förskola!!

Bo Tengqvist (S), andra vice ordförande i Utbildningsnämnden