Klik venligst
INSÄNDARE 2024-05-11 KL. 06:58

Insändare: Ett opassande jubel

Av Insändare

I samhället görs handikappsanpassningar på trottoarer, allmänna inrättningar med mera. I vår kommun har vi möjlighet att kunna erbjuda en strand med stor tillgänglighet för de som drabbats av sjukdom eller någon form av handikapp och av olika anledningar inte orkar ta sig ner till stranden utan sin bil. En fin möjlighet för dem att på lika villkor kunna välja var på stranden man vill vara, en självklar rättighet kan man tycka och för många ett nödvändigt livselexir att få vistas där.

Insändare: Ett opassande jubel
Insändarskribenten tycker att stranden ska vara för alla. Även dem med funktionshinder. Foto: privat

Ska de inte kunna komma längre än till handikapptoaletterna med sin bil eller rullstol? Inte ens komma fram till rampen på bryggan i Skummeslöv, för de som vill bada där?

På vissa håll jublas det opassande över länsstyrelsens beslut. De som gör detta kanske kan möta dem med svårigheter och berätta för dem vad som är bra med beslutet att förbjuda bilar på stranden och därmed utestänga dem. Man må ha olika åsikter i frågan men i det här fallet drabbar det mest dem som redan är drabbade. Det är inte så enkelt att säga att handikappade får dispens. Hur skulle det fungera i verkligheten?

Det är intressant att SVT i en intervju med kommunen har ifrågasatt varför det ”slösats” pengar på jurister och advokatbyråer för att strida mot beslutet att förbjuda bilarna på stranden nu när bland annat skolor stängs ner. Kommunen kan naturligtvis inte acceptera ett beslut taget på så vaga grunder. Att ge kommunen en pekpinne i detta fallet är fel. Mer passande hade varit för SVT att ifrågasätta och ställa dem till svars som dragit igång hela denna cirkus och initialt orsakat alla kostnader. Kostnaden hittills för jurister och advokater kommer sett till den totala kostnaden att bli en droppe i havet.

Stora kostnader väntas framöver med bland annat anskaffande av mark och preparerande av parkeringsplatser. Pengar som istället kunde lagts på skola och äldrevård. Den lilla skara som drivit på om en bilfri strand, förefaller inte vara skattebetalare i Laholms kommun. Ofattbart att man då kan få så stort gehör för något som drabbar en hel kommun på olika sätt. Det borde inte vara svårt för kommunen att bemöta länsstyrelsens vaga och felaktiga argument för att slippa dessa framtida kostnader.

En som är för en strand för alla