Klik venligst
HISTORIA 2023-01-24 KL. 12:32

Vill göra Lagaholm till ett nytt turistmål

Av Rickard Gustafsson

Fästningsruinen Lagaholm gömmer många spännande historier från medeltiden och nutiden. För intressant för att inte exploatera, tänker Laholms kommun som nu vill göra området till ett kulturhistoriskt besöksmål.
– Platsen har väldigt stor potential, säger kommunens projektledare Lina Dahlqvist.

Vill göra Lagaholm till ett nytt turistmål
Lina Dahlqvist har höga tankar om Lagaholm med omnejd och tror att ett centrumnära kulturhistoriskt besöksmål kan ha stor turistpotential. Foto: Rickard Gustafsson

Redan i slutet på 1200-talet uppfördes fästningen Lagaholm, där Laholms kraftstation i dag huserar. Under de kommande 400 åren spelade platsen en viktig roll i maktkampen mellan Sverige och Danmark.

Fästningen kom att byta ägare otaliga gånger då den som hade kontroll över Lagaholm också hade kontroll över den viktiga transport- och handelsleden norröver – vilket innebar möjligheter att ta ut tull på varor.

Sedan den revs på 1670-talet, efter beslut av svenske kungen Karl XI, har området fallit i kulturhistorisk glömska – åtminstone för gemene man. Det vill Laholms kommun råda bot på.
– Vi ser att det finns ett ökat intresse, särskilt bland internationella gäster, att besöka kulturhistoriskt intressanta platser. Fler och fler personer har hört talas om ruinen och har efterfrågat information om Lagaholm på Turistbyrån, säger Nathalie Sandberg, destinationsutvecklare på Laholms kommun.


Flera tidsavgörande händelser under olika epoker av svensk och laholmsk historia inryms på samma plats. Projektledaren Lina Dahlqvist längtar efter att sätta igång med arbetet. Foto: Rickard Gustafsson


För att göra Lagaholm, och området runt Skansholmen, till ett besöks- och utflyktsmål har kommunen skickat in och fått en projektansökan om 300 000 kronor beviljad av Region Hallands tillväxtutskott. Projektet ingår i Visit Hallands satsning på Hållbar destinationsutveckling.

Lina Dahlqvist, som även arbetar med besöksmålet Lugnarohögen i Hasslöv, blir ansvarig projektledare.
– Vad vi gör nu är att vi startar en förstudie där vi samlar in så mycket information och kunskap om området som möjligt för att kartlägga utvecklingsmöjligheterna. Därefter ska vi skapa en plan för att utveckla platsen till ett attraktivt besöksmål, säger Lina Dahlqvist.

Utvecklingen under 1900-talet med vattenkraftens betydelse för framväxten av det moderna Laholm kommer också att spela en viktig roll i kartläggningen.
– Det här en nyckelplats i Laholms historia. Platsen har haft stor inverkan under olika epoker, säger Lina Dahlqvist.

Projektet är ett led i kommunens målsättning att marknadsföra Laholm som turistdestination och kartläggningen beräknas pågå från februari 2023 till i slutet av 2024.
– Det finns en väldigt rik kulturhistoria i Laholms kommun och vi vill gärna ha ett större utbud av historiska besöksmål, säger Lina Dahlqvist.

Region Hallands Tillväxtutskott har hittills fördelat 2,75 miljoner av den totala potten om 4,2 miljoner mellan kommunerna.
– Vi har fått in många spännande ansökningar och det är glädjande att alla halländska kommuner satsar på Hållbar destinationsutveckling och är med och delar på pengarna, säger Ellinor Huisman, strateg på Visit Halland.


Fakta: Hållbar destinationsutveckling i Halland
Projekten ska på ett hållbart sätt skapa och utveckla upplevelser, besöksmål och platser som gör Halland till en attraktiv destination året runt och måste uppfylla kriterier som säsongsförlängning, hållbarhet och internationell höjd. Kommunerna måste medfinansiera minst 50 procent.

Följande projekt har erhållit medel för 2023:
Laholm: ”Lagaholm med omnejd”.
Halmstad: ”Hållbar utveckling Destination Grötvik”, ”Utveckling av Prins Bertils stig och hubben Tylösand”.
Hylte: ”Woods of Halland”.
Falkenberg: ”Värdskap i världsklass”, ”Naturfiken” och ”Mobil bastu”.
Varberg: ”Rys och mys”.
Kungsbacka: ”Kattegattleden – naturlyx för barnfamiljen”.


Genom medeltidens århundranden var Laholm och fästningen Lagaholm skådeplatsen för flera inomnordiska bataljer mellan Sverige och Danmark. Under senaste seklet har det mesta handlat om vattenkraft. Foto: Rickard Gustafsson/Arkivbild