SKOLA 2022-11-17 KL. 11:41

Våxtorpsskolan kartlägger vape-brukandet

Av Rickard Gustafsson

Våxtorpsskolans högstadierektor bekräftar förekomsten av vape på skolan, i idrottshallen och på bussarna till och från skolan. En omfattande kartläggning pågår för att skaffa sig grepp över situationen.
– Vape har ökat, både när det gäller tillgång och användning. Vi är bekymrade och sopar inte det här under mattan, säger Anna Magnusson.

Våxtorpsskolan kartlägger vape-brukandet
Enligt skylten och rektor Anna Magnusson är Våxtorpsskolan ett rökfritt område. Det överensstämmer dock inte med verkligheten sedan användningen av e-cigaretter ökat rejält under höstterminen. Foto: Rickard Gustafsson

Hur många elever det är som brukar e-cigaretter vet inte Anna Magnusson men säger till LT att man märkt av en ökning under höstterminen.
– Det är jättesvårt att säga i dagsläget hur utbrett det är – någon säger att alla har provat och någon säger att några provat. Men vi vet att det är ungdomar på skolan som använder sig av vape, säger Magnusson som samverkar med F6-rektorn då det finns uppgifter om vejpande även på mellanstadiet.

Rektorn berättar att det pågår ett arbete där skolledning och elevhälsoteam samverkar med områdespoliserna och fältarbetare inom socialtjänsten för att kartlägga situationen.

Själv har Magnusson inte sett någon elev röka vape, däremot förklarar hon att anställda på skolan sett och omhändertagit e-cigaretter. Totalt handlar det om ett 15-tal tillfällen där elever ertappats, vilket lett till samtal med vårdnadshavare.
– I de fall där vi får fram namn så tar vi kontakt med hemmet kring det som hänt.

Kan du bekräfta att det pågår försäljning av vape på skolans område?
– I de fall vi får direkta indikationer på att det skett langning så har vi tagit kontakt med områdespoliserna och berättat vad som försiggår och vilka eventuella namn det kan beröra. Vi har också tagit kontakt med socialtjänsten och gjort en orosanmälan.

Föräldrar berättar att det skapats ett enormt grupptryck bland eleverna att testa vape och att deras barn därför inte vill gå till skolan. Hur ser du på det?
– Det är en fruktansvärd upplevelse för en elev att känna på det sättet och det är såklart inte någonting vi önskar att någon elev ska behöva känna. Vi måste följa upp och rusta elevgrupperna att avstå och att se till att grupptrycket inte blir för starkt, säger Anna Magnusson.

Flera oroliga föräldrar berättar att de slagit larm till mentorer och direkt till dig som rektor men att de inte fått någon återkoppling och kritiserar skolan för utebliven information?
– Jag tar till mig det att skicka ut information till en bredare grupp, men i dagsläget är vi fortfarande i den kartläggande fasen. Vi har inte ännu alla pusselbitar på plats så därför är det svårt att ge en klar bild, säger Anna Magnusson.


Anna Magnusson, rektor på Våxtorpsskolan, berättar att skolan samverkar med polis, socialtjänst och vårdnadshavare för att få grepp om vape-situationen på skolan. Foto: Rickard Gustafsson


Skolans elevhälsoteam och mentorer planerar just nu för en särskild informationsinsats kring hälsoriskerna med e-cigaretter, men Magnusson är inte främmande för fler åtgärder.

Rektorn betonar vikten av att all personal har ögon och öron öppna.
– Vi behöver öka vuxennärvaron i kapprumssituationer men också ha god kommunikation med alla inblandade; elevhälsoteam, fältarbetare, polisen, busschaufförer, vårdnadshavare och inte minst våra elever.

Vad jag förstått är idrottshallens omklädningsrum en av platserna där det vejpas mest?
– Ja, det har vi också fått indikationer på. Där måste vi också stärka upp vuxennärvaron.

Vad tycker du personligen om att e-cigaretterna är konstruerade med smak av godis och frukt?
– Det är en inkörsport för annan typ av tobaksanvändande och jag hade önskat att det inte vore så lättillgängligt och så lockande som det blivit. Det är också en utmaning för oss att förklara hälsoriskerna när eleverna upplever att de smakar gott och är så tilltalande, men vi måste sprida kunskap om det här.

LÄS MER: Explosiv ökning av e-cigarettrökning på skola