Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-03-06 KL. 16:02

"Tågtrafiken kunde ha startat redan 2013"

Av Carina Nilsson

Persontågstrafiken på Markarydsbanan kunde ha varit i gång redan 2013. Då började Pågatågen trafikera nya sträckor i nordöstra Skåne och södra Småland.
– Vi ville verkligen få med Halland då, men tyvärr var inte regionpolitikerna intresserade, säger Markaryds kommunråd Bengt Germundsson (KD).


Markaryds kommunråd Bengt Germundsson (KD) har kämpat i många år för att tågtrafiken skulle komma igång västerut. "Jag tror det när jag ser att tågen rullar" säger han om Trafikverkets senaste plan.

Bengt Germundsson är luttrad. Som Markaryds kommunråd har han kämpat för att persontågstrafiken skulle kunna komma i gång mellan Markaryd och Halmstad under många år.

– Jag vill inte framstå som en sur gubbe och jag hoppas verkligen att den plan Trafikverket har presenterat kommer att hålla. Men jag tror inte på det förrän jag ser att tågen börjar rulla, säger han.

Anledningen är bland annat att projektet nu beräknas kosta över 100 miljoner och därmed ingår i en nationell plan. Det gör att det krävs ett byggstartsbeslut från regeringen. Trafikverket berättade på ett samrådsmöte i Knäred nyligen att de hoppas få ett sådant av regeringen 2025.

– Hade vi fått med Halland tidigare så hade kostnaden varit betydligt lägre och regionerna hade själva ägt frågan. Nu krävs det ett godkännande från regeringen och samtidigt finns det stora behov av att rusta upp järnvägen i hela landet. Man kanske bestämmer sig för att prioritera andra projekt som Malmbanan exempelvis, säger Bengt Germundsson.

Från Markaryd kan man idag endast åka söderut. För att komma till västkusten behöver man byta i Hässleholm, mot Lund eller Helsingborg, där man får byta igen. "Eller ta bussen till Halmstad" säger Bengt Germundsson.

Ytterligare ett orosmoment är att man planerar att stänga Markarydsbanan ett helt år för att byta kontaktledningar.

– Jag tror inte att Trafikverket sätter i gång trafiken för att sedan stänga den igen, säger Germundsson.

I Markaryd hade man stora förhoppningar om att trafiken upp till Halmstad skulle komma med då Markaryd gick in i projektet Pågatåg nordost 2006. Pågatågstrafiken hade då under flera år successivt byggts ut i Skåne och gett många mindre orter ett stort lyft.

– Vi var 16 kommuner som gick samman för att bygga ut pågatågstrafiken i nordöstra Skåne och södra Småland. Även Nibe, Ikea och Finja betong var drivande. Det skapades 13 nya stationer, och i Markaryd invigde vi stationen 2013. Perrongen har stått klar i tio år, och kommunen medfinansierade bygget med knappt 600 000 kronor. Region Kronoberg och EU-medel stod för resten av de 4.5 miljoner som det kostade. Men Markarydsbanan mellan Markaryd och Halmstad fick vi inte med, politikerna i Halland var inte intresserade, konstaterar Bengt Germundsson.

Pågatågstrafiken har nu rullat på i över tio års tid och fungerar väl på de sträckor och orter som var med i projektet.

Perrongen för tågtrafiken västerut mot Halmstad har varit klar i tio år, men Bengt Germundsson väntar fortfarande på tågen. Foto: Carina Nilsson

2018 gjorde Trafikverket en stor utredning om Markarydsbanan.

– Utredningen visade på ett stort ekonomiskt värde, en satsad krona skulle ge tio tillbaka. Men vid det här laget hade man från Region Halland fått upp ögonen för att trafiken på sträckan inte bara är en fråga för Markaryd, Knäred och Veinge, utan en regional fråga som påverkar tågtrafiken mellan Blekinge och Västkusten, säger Bengt Germundsson.

Trafikverket har nu en plan för att starta persontrafik på sträckan, en gång i timmen åt båda håll, i december 2027.

– Hade politikerna i Halland prioriterat inlandet högre så kunde vi haft det här klappat och klart. Nu är det försenat, fördyrat och det finns återigen faktorer som gör att starten kan komma att skjutas fram, säger Bengt Germundsson.