Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-03-01 KL. 11:01

Efterlängtad tågtrafik på väg att bli verklighet

Av Carina Nilsson

Tågen ska börja rulla i december 2027 och stationerna i Knäred och Veinge väcks till liv igen. Det är målet med den plan som Trafikverket presenterade i Knäreds bygdegård under ett samrådsmöte med allmänheten.

Efterlängtad tågtrafik på väg att bli verklighet
Många människor hade samlats i Knäreds bygdegård för att höra om planerna för tågen. Peter Bjers från Trafikverket berättade tillsammans med konsult Niklas Mårtensson. Foto: Carina Nilsson

Persontågstrafiken på sträckan mellan Markaryd och Halmstad har skjutits fram gång på gång. Men nu har Trafikverket en konkret plan som presenterades vid ett samrådsmöte i Knäreds bygdegård under skottdagen.

– Eftersom järnvägen redan finns så kommer det att bli minimalt med störningar. Vi återställer det som lades ner på 1970-talet och det är inte tal om att lösa in några fastigheter eller liknande. Men allmänheten och de som bor närmast ska självklart få komma med synpunkter och vi ska ta hänsyn till det, säger Trafikverkets projektledare Peter Bjers.

Idag trafikeras Markarydsbanan endast av godståg. Sex sådana rullar under natten. För att det ska bli möjligt att även köra persontåg krävs ett nytt mötesspår i Knäred och att orten blir en mötesstation.

Erling Cronqvist och Elisabeth Babic har både varit kommunråd i Laholm och jobbat för tågtrafiken på sträckan. Foto: Carina Nilsson

– Knäred har den fördelen att det är ungefär lika långt till Markaryd som till Halmstad. Med mötesspår här kan tågen gå varje timma under dagtid i båda riktningarna. Planen är att det ska bli 10-12 dubbelturer, säger Peter Bjers.

Förutom ett nytt mötesspår ska det byggas perronger och stationen i Knäred ska byggas om och moderniseras. Det ska även byggas en gång- och cykelbana.

– Vi kommer att bevara den gamla stationsmiljön så långt det är möjligt, men också göra de förändringar som behövs för att den ska uppfylla dagens krav på teknik och säkerhet, säger Peter Bjers.

Tågen ska också stanna för persontrafik i Veinge.

– Där behövs det inte så mycket arbeten från vår sida, vi kan i stort sett bara dra igång samtidigt med Knäred. Kommunen har en detaljplan för området som de kommer att börja arbeta med och vi samarbetar såklart, säger Peter Bjers.

Trafikverket har tagit fram kartor i sin bullerutredning för fastigheterna längs med spåret. Foto: Carina Nilsson

Under samrådsmötet var det flera personer som var oroliga för buller eftersom tågtrafiken kommer att öka. Men Daniel Jones från konsultfirman Rejlers kunde lugna de flesta.

– Det blir fler tåg på banan, men vi tror att godstrafiken kommer att minska på sikt, och persontågen bullrar inte lika mycket som ett godståg. Vi kommer också att göra bullermätningar och vidta åtgärder vad gäller fönster, ventilation och uteplatser. Jag tror faktiskt att det kan bli bättre för dem som bor närmast, säger han.

I samrådshandlingarna lyfter Trafikverket risken för översvämning vid så kallade 100- och 200-årsflöden, då en del av banan löper väldigt nära Lagan.

– Det är dock inget vi planerar extra åtgärder för och banan ligger där den ligger, säger Peter Bjers.

Trots de positiva tongångarna under mötet var en del åhörare skeptiska till om planen verkligen håller. Och alldeles klart är det inte än. Regeringen måste ge ett byggstartsbesked eftersom det är ett så stort projekt.

– Vi hoppas att vi kan få ett positivt besked från regeringen i december 2025, säger Peter Bjers.

"Vi återställer i stort sett det man lade ner på 1970-talet", säger Trafikverkets projektledare Peter Bjers. Foto: Carina Nilsson

Skulle beskedet från regeringen skjutas fram ett år kommer också valet 2026 emellan vilket kan betyda att en annan politisk konstellation ska fatta beslut om persontåg på Markarydsbanan.

– Vi lever i en tid då det sker stora och snabba förändringar både i Sverige och i världen, nu senast med Nato-inträdet. Ett beslut kan också överklagas, men vi jobbar på efter den plan vi har nu. Även om vi får vänta på besked till 2026 så ska trafiken kunna starta i slutet av 2027 då det finns lite luft i planen, säger Peter Bjers.

En av åhörarna på mötet var Erling Cronqvist, styrelseledamot i Hallandstrafiken, och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Laholm.

– 2008 träffade jag en kille från Markaryd som började prata om att köra persontrafik på Markarydsbanan. Sedan har det varit många turer och även hetsiga diskussioner om det här. Jag trodde att jag skulle få uppleva starten under min tid som kommunstyrelsens ordförande, men nu får jag väl hoppas att jag är vid liv 2027 och att tågen rullar igång som planerat, säger han.