SAMHÄLLE 2023-04-27 KL. 15:22

Strandtrafikbeslutet har skapat en proteststorm

Av Rickard Gustafsson

Att länsstyrelsens beslut om att förbjuda strandtrafiken i Mellbystrand och Skummeslövsstrand retat upp invånare och stugägare vid kusten går, milt sagt, inte att ta miste på. Över 100 överklaganden har hittills skickats in. Administratörerna på länsstyrelsen har att göra och hinner knappt med att registrera skrivelserna i den takt de kommer in.

Strandtrafikbeslutet har skapat en proteststorm
Irritationen och i vissa fall ilskan över länsstyrelsens beslut att förbjuda strandtrafiken i Mellbystrand och Skummeslövsstrand är påtaglig. Över 100 protestskrivelser har hittills skickats in.

Den 11 april tog länsstyrelsen beslutet att förelägga markägare i södra Mellbystrand och Skummeslövsstrand med att sätta upp vägbommar försedda med lås för att hindra biltrafik och parkering på stranden. Beslutet har fått hundratals, kanske till och med tusentals, personer att se rött.

Bland människor som värnar möjligheten att få parkera och köra bil på stranden går uppmaningarna varma på sociala medier att så många som möjligt ska överklaga länsstyrelsens beslut.

Så har också blivit fallet.

På länsstyrelsen inne i Halmstad råder febril aktivitet att diarieföra och vidarebefordra alla inkommande handlingar till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.


Inne på länsstyrelsens kontor i Halmstad har administratörerna fullt upp med att hantera och registrera alla överklaganden och skrivelser som kommit in. Foto: Länsstyrelsen


Elina Bäckman Kokkalis, som arbetar som administratör på länsstyrelsen, vill inte gå så långt som att säga att det är rekord i antal överklaganden. Men kanske är det bra nära.
– Jag kan inte svära på det, men det är åtminstone ett av de ärenden och beslut som fått flest överklaganden sedan jag började 2015, säger hon till LT.

På eftermiddagen den 27 april hade 110 överklaganden registrerats i länsstyrelsens diarium och många av skrivelserna är undertecknade av fler än en person.
– Vi har inte hunnit registrera alla ännu och det finns väl åtminstone fem till som väntar. Sen vet jag inte hur många av de som skickat in som har rätt att överklaga för det är inte mitt bord, säger Elina Bäckman Kokkalis.

Ni har inte behövt nyanställa för att klara ruschen?
– Haha, nej så långt har det inte gått.

Överklagandetiden går ut den 2 maj och det är inte otänkbart att det finns fler upprörda strandtrafikförespråkare som sitter och vässar argumenten.
– Alla har ännu inte blivit delgivna och vi skickade så sent som i går ut påminnelser till fyra markägare. De har tre veckor på sig att överklaga efter att de blivit delgivna, säger Elina Bäckman Kokkalis.

Arbetet lär med andra ord vara långt ifrån över.