SAMHÄLLE 2024-01-24 KL. 17:12

Beslut om jättecamping kan tas innan sommaren

Av Rickard Gustafsson

Detaljplanearbetet för den nya stora campingplatsen i Allarp går in på upploppsrakan. Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden är mycket positiva och uttrycker förhoppning att den ska kunna klubbas av fullmäktige innan sommaren.
– Detta är en storsatsning och precis det vi behöver, säger Ove Bengtsson (S).

Beslut om jättecamping kan tas innan sommaren
Om allt går i lås blir campingen i Allarp den största i södra Halland. Foto: Adobe Stock

Det är snart sex år sedan falkenbergsföretaget Grön Camp Park förhörde sig hos Laholms kommun om möjligheten att få bygga en camping på Allarpsområdet i Skummeslövsstrand.

Som LT berättat tidigare är området 25 hektar stort och ligger mellan Allarpsvägen i väster och Västkustbanan i öster, bara några stenkast från E6-avfarten.

På campingområdet avser företaget, förutom platser för husvagnar och husbilar, även bygga servicebyggnader, vandrarhem och campingstugor. Det finns också tankar på butik, restaurang, poolområde och ytor för sport.

Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Ove Bengtsson (S) benämner arbetet med campingplanen som ”jäkligt viktig” för Laholms kommun och gläds åt att det finns intressenter som utvecklar det rörliga friluftslivet.

– Detta är en storsatsning och precis det vi behöver. Det skapar fler övernattningar och förlänger turistsäsongen. Det blir definitivt den största campingen i Laholms kommun.

– Till och med snäppet större än den på Hagön i Halmstad, flikar Thor Gunnar Bjelland (M) in, nämndens ordförande som inte deltog i beslutsärendet på grund av jäv då han själv är verksam i campingbranschen.

Detaljplanen har varit ute på samråd och har till dags datum inte stött på något större motstånd, till skillnad från många andra planer i Laholms kommun.

– Det har inte varit så omfattande synpunkter och när vi hade samrådsmöte på Skottorpsskolan var det mycket folk och övervägande positiva åsikter, säger Ove Bengtsson.

Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Ove Bengtsson (S) tror att campingen i Allarp kommer ge besöksnäringen i Laholms kommun ett stort lyft. Foto: Rickard Gustafsson

Av de synpunkter som framkommit handlar mycket om trafikföringen i, till och från området. De har nu utretts ytterligare och antalet överfarter över Kustvägen har begränsats.

Även om trafiken ökar med hundratals husvagnar och husbilar varje dag tror politikerna inte att invånarna i Skummeslövsstrand kommer påverkas nämnvärt. Den huvudsakliga trafiken lär ske mellan campingområdet och motorvägen, långt från befintlig bostadsbebyggelse.

– Vi känner att vi har det under kontroll och nu är planen, med en omfattande miljökonsekvensutredning, redo att granskas, säger Ove Bengtsson.

Granskningsprocessen är den sista anhalten innan detaljplanen kan antas i fullmäktige.

Nämndspolitikerna hyser stort hopp om att snart kunna ge företaget grönt ljus då det råder total politisk enighet om projektet och insikt om dess betydelse för besöksnäringen.

– Det har gjorts väldigt mycket utredningar och planen är redan så pass bearbetad att jag tror att vi kan fatta beslut om det i fullmäktige innan sommaren, säger Ove Bengtsson.

Länsstyrelsen har, enligt S-politikern, inte haft några anmärkningar på att området klassificeras som jordbruksmark och identifierats som klass fem på en tio-gradig skala – där klass tio rankas som bördigast.

– Vi har bedömt att jordbruksmarken är av sämre kaliber (blöt och svårbrukad, reds anm.) och kan inte hitta ett bättre område i Laholm. Värdena här är att platsen ligger i nära avstånd till havet och det är kusten som drar, säger Ove Bengtsson.

De turistsatsningar som görs i Allarp, såväl campingprojektet som wakeboardarenan, skapar förhoppningar.

– Det är mycket som händer och kickar allt in så blir det ett riktigt bra lyft för vår turism och besöksnäring, säger Ove Bengtsson.