SAMHÄLLE 2022-10-27 KL. 10:05

”Allt som kan sänka driftkostnaden är av intresse”

Av Rickard Gustafsson

Laholms största fastighetsbolag – Laholmshem, Påhlsson Fastigheter och Gunnohus – har alla fått inviter från Laholms Fjärrvärme och uttalar intresse för en fjärrvärmesatsning i centrala Laholm.
– Det här är positivt, men för mig är det viktigt att även mindre fastighetsägare i Laholm får tillgång, säger Mathias Nilsson, vd Gunnohus.

”Allt som kan sänka driftkostnaden är av intresse”
Mathias Nilsson, Gunnohus, och Staffan Påhlsson, Påhlsson Fastigheter, har båda hyreshus på Humlegången i Laholm. De har ett öppet sinne när det kommer till fjärrvärmeprojektet och möjligheten att bryta gasberoendet. Foto: Rickard Gustafsson

Erling Cronqvist (C), kommunstyrelsens ordförande, berättar att förfrågan från Laholms Fjärrvärme väcker intresse, trots ett tidigare svalt kommunalt intresse för fjärrvärmeutbyggnad.
– Historiskt sett, i förra mandatperioden, har vi inte varit intresserade att riva upp gator och vägar i innerstan, men det var då och nu är det helt andra energipriser. Vi måste titta på det här framöver, säger Erling Cronqvist.

Svängningen är lätt att förstå. Senaste 18 månaderna har gaspriset stigit med över 400 procent vilket fått Europa och EU-länderna att digna under bördan av höga energipriser.
Om laholmspolitiken skulle ställa sig positiv till en utbyggnad påminner Cronqvist att det finns en regelbok att förhålla sig till och att kommunen inte får förfördela andra fjärrvärmeaktörer.


Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) berättar för LT att fjärrvärmeprojektet är intressant och något som kommer att diskuteras i kommunledningen framöver. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv


Cronqvist öppnar för flera olika leverantörer till ett lokalt fjärrvärmenät.
– Vi kan inte säga ja rätt upp och ner för det kan vara fler som är intresserade. Diab har en panna som rent lokalmässigt ligger bättre till och SHK har också visat intresse så vi får diskutera det här. Det är inte givet att man kan få grävtillstånd om det är flera aktörer som är intresserade.

Peter Johansson, vd på Laholmshem, är välvilligt inställd till en fjärrvärmesatsning. Han berättar att fjärrvärmen senaste åren varit mycket mer ekonomiskt lönsam jämfört med gas, men att det är upp till politikerna att bestämma.
– Vi ska ha ett möte med kommunen om man verkligen vill ha fjärrvärme i Laholm. Från bolagets sida tycker vi att det är en jättebra idé och det är fantastiskt om man har ett bra nät där många fastigheter är inkopplade.

De privata fastighetsägarna Mathias Nilsson, Gunnohus, och Staffan Påhlsson, Påhlsson Fastigheter, bekräftar att de blivit kontaktade av Laholms Fjärrvärme och gärna lyssnar på vad de har att komma med.
– Allt som kan sänka driftkostnaderna är av intresse. Jag har inte varit någon jätteförespråkare av fjärrvärme tidigare, men saker och ting ändras över tid, säger Staffan Påhlsson till LT och konstaterar att Laholms gasberoende inte är av godo.


Fastighetsägarna Mathias Nilsson och Staffan Påhlsson välkomnar ett miljövänligare alternativ och sticker inte under stol med att de är djupt oroliga över gaspriserna som gått upp med över 400 procent. Foto: Rickard Gustafsson


– Händelserna i omvärlden visar tydligt att det vore bra med fler alternativa värmekällor. Men för både mig och Staffan är det viktigt att även de mindre fastighetsägarna i Laholm får tillgång till ett fjärrvärmenät, säger Mathias Nilsson.

Påhlsson påtalar att det är viktigt att företaget kan uppvisa garantier för att de under lång tid kan säkerställa försörjningen av bränsle till fjärrvärmeanläggningen på Nyby.
– Där har jag inte ännu fått klockrena svar, men de får väl komma tillbaka och presentera ytterligare underlag. De eldar ju med flis och vad gör man om det inte finns flis? Det är trots allt en liten privat aktör, men det är absolut möjligt att det här är vägen till framgång, säger Staffan Påhlsson.

– För mig är det viktigt att bryta fossilberoendet, men dessvärre har vi inte haft så mycket val i Laholm. Jag ser fram emot ett miljövänligare alternativ, säger Mathias Nilsson.

LÄS MER: Vill bryta gasberoende med fjärrvärmesatsning