Klik venligst
NYHETER 2024-05-20 KL. 18:45

”Höga värden som måste tas på allvar”

Av Johan W Jönsson

Det finns förhöjda halter av PFAS-ämnen i jorden och grundvattnet vid rökövningsbyggnaden i Laholm. Det visar den utredning som Laholms kommun gjort och som LT tidigare skrivit om.
– Det är höga värden som vi måste ta på största allvar, säger Andreas Meimermondt, förvaltningschef för samhällsbyggnads, kultur- och folkhälsoförvaltningen i Laholms kommun.

”Höga värden som måste tas på allvar”
Rökövningshuset ligger utmed Lagan där utredningen konstaterar förekomst av PFAS i ytvattnet. WSP rekommenderar Laholms kommun att göra fortsatta undersökningar och kommunen funderar på provtagning av åns bottensediment. Foto: Rickard Gustafsson

Kommunen undersöker möjligheterna att ersätta den uttjänta rökövningsbyggnaden vid Ängstorp. Konsultfirman WSP har uppmätt förhöjda PFAS-ämnen i jord och grundvatten vid övningsplatsen.

– Det är höga värden som vi måste ta på största allvar. Rapporten är tydlig med att det inte råder någon hälsofara för människor som vistas eller bor i närheten av området eftersom PFAS är bundet i marken, men det finns risk för att PFAS kan ha påverkan på växt- och djurlivet i områdets närhet eller sprider sig i grundvattnet, säger Meimermondt i ett pressmeddelande.

Det ska inte finnas någon risk för kontaminering av dricksvatten. LBVA:s reningsverk angränsar till övningsområdet. Men det är långt till närmaste vattentäkt, som ligger i Skottorp och Veinge.

Reningsverket behandlar avloppsvatten och inte dricksvatten. Ändå gör LBVA kontinuerligt mätningar av PFAS och dessa ska inte ha överskridit tillåtna gränsvärden.

Räddningstjänsten har enligt räddningschef Andreas Nilsson inte övat med brandskum sedan 2015. Detta då man visste att brandövningsskum kunde ha en allvarlig miljöpåverkan.

– Brandskummet med PFAS har bra släckande egenskaper men i dagsläget finns andra, mindre miljöfarliga, alternativ som är en fullgod ersättning, säger räddningschef Nilsson.

Platsen som är utmärkt på kartan har använts i decennier av räddningstjänsten för övningsverksamhet med brandskum som innehållit de hälsofarliga PFAS-ämnena. Foto: Skärmbild

Konsultrapporten konstaterar att det finns PFAS i ytvattnet på Lagan. WSP rekommenderar Laholms kommun att göra fortsatta undersökningar av den exakta utbredningen.

– I nästa steg av utredningen skall vi diskutera om vi ska göra provtagningar på bottensediment men även djurlivet i ån för att försöka tydliggöra både utbredning och påverkan på miljön, säger Meimermondt.

– Ur ett miljöperspektiv är det bra att dessa föroreningar har identifierats och att vi nu kan ta steg för att identifiera omfattningen, säger Annica Hegefeldt, miljöchef på Laholms kommun.

– När vi vet mer om utbredningen och påverkan på djur- och miljö så kommer vi att kunna fatta beslut om vilka åtgärder som skall vidtas, fortsätter hon.

Fakta PFAS

PFAS står för Per- och polyfluorerade alkylsubstanser och är ett samlingsnamn för ett stort antal syntetiskt framställda kemikalier. PFAS har bland annat använts i brandskum, hudvårdsprodukter och impregneringsmedel. Ämnena kallas ibland för evighetskemikalier eftersom de är så svåra att bryta ned.

Källa: Laholms kommun

LÄS MER:

Misstänkt PFAS-förekomst vid brandövningsområde

Samlad opposition stoppade nya rökövningshuset