FÖRENINGSLIV 2023-06-06 KL. 12:02

Välkommet tillskott för majblomman

Av Johan W Jönsson

Laholms Sparbank dubblar som vanligt insatsen gentemot vad majblommeföreningarna i kommunen sålt majblommor för. Det handlar om en summa på upp till 100 000 kronor och den uppnåddes som vanligt. Totalt tillskjuter banken 200 000 kronor.
– Det är väldigt välkommet. Vi har ett högt söktryck nu, säger Ulrika Andersson i Våxtorps majblommeförening.

Välkommet tillskott för majblomman
Laholms Sparbanks marknadsansvariga Katrine Bergström delar ut checken till majblommans Ulrika Andersson, Annalena Emilsson och Ing-Britt Ottosson. Foto: Johan W Jönsson

Försäljningen av majblommor har som vanligt rullat på ett bra sätt. Barnen som har anslutit sig för att sälja har sålt för ungefär samma summa som i fjol.

– Det har nog sålts lite färre blommor i år men samtidigt har de blivit dyrare. Därför är vi uppe i ungefär samma summa, säger Annalena Emilsson från föreningen i Veinge-Tjärby.

Bara barnen i Laholm och Mellbystrand (Glänningeskolan, Parkskolan och Mellbystrandsskolan) sålde för 232 000 kronor.

– Den fysiska försäljningen har minskat. Vi är inne i ett skifte mellan det fysiska och digitala. De äldre vill fortfarande köpa sina blommor fysiskt, säger Ing-Britt Ottosson från föreningen.

Den generella känslan bland majblommeföreningarna är att den fysiska försäljningen minskat till förmån för den digitala.

– Det är nog en blandning av att man ger upp lite för lätt och att föräldrarna inte vill att deras barn ska gå runt och knacka dörr, säger Ottosson.

– Ska man gå runt och knacka på folks dörrar rekommenderar jag att man är två och kommer överens om innan vem som ska sälja var, säger Emilsson.

I februari stöttade banken majblomman med upp till 100 000 som ett ”aktivitetsbidrag” där det på ett enkelt sätt gick att söka pengar för till exempel medlemsavgifter och träningskläder.

Majblommeföreningarnas fick in ansökningar för knappt 60 000 kronor. Banken väljer ändå att skänka hela summan till föreningarna.

– Vi trodde att det skulle vara fler ansökningar in. Vi kanske har haft svårt att nå ut. Vi får jobba ännu närmare föreningarna och skolorna. Det är nog nyckeln, säger bankens Katrine Bergström.

Det har inte varit så många ansökningar för den största sporten fotboll. Istället har det varit en hel del ridsport men även padel och avgift till kulturskolan.

– Vissa av de som skulle behöva hjälp kan inte ta del av informationen även om den finns både på svenska och arabiska. Det är ett bekymmer, säger Ing-Britt Ottosson.

Totalt får alltså majblomman i Laholms kommun 200 000 kronor från banken i år. Välkomna slantar då söktrycket är högre än normalt nu när levnadskostnaderna gått upp.

– Vi är väldigt tacksamma. Vi har ett fint stöd av banken. Nu när läget är som det är så har vi ett högre söktryck än normalt. Därför är allt extra välkommet, säger Ulrika Andersson.