Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2024-04-19 KL. 10:08

”Fler över 80 behöver skydda sig mot covid”

Av Rickard Gustafsson

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, till exempel hemtjänst, rekommenderas starkt att vaccinera sig mot covid-19.
– Även äldre personer som är relativt friska kan drabbas hårt, säger Sandra Samuelsson biträdande smittskyddsläkare i Region Halland.

”Fler över 80 behöver skydda sig mot covid”
Hög ålder innebär även att tidigare skydd, efter vaccination eller genomgången sjukdom, försvinner snabbare än för yngre människor. Därför är det viktigt att hålla sitt skydd uppdaterat. Foto: Bildbyrån

Den som ännu inte tagit vårens vaccination mot covid-19 rekommenderas att omgående boka tid på den vårdcentral man är listad på. Skulle det inte finnas några tider går det lika bra att vaccinera sig på vilken annan vårdcentral som helst i Halland.

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Halland uppmuntrar personer som tillhör de rekommenderade grupperna en påfyllnadsdos av covid-vaccinet, i syfte att förstärka och förlänga skyddet mot covid-19.

Vårens påfyllnadsdos kan ges när det gått minst tre månader sedan senaste dosen.

Personer som tagit höstdosen och som haft en bekräftad covid-19 efter den 1 oktober 2023 har ett gott skydd även under våren och sommaren 2024 och kan därför vänta med nästa dos till hösten.

– Vi ser att personer över 80 år inte vaccinerar sig i samma omfattning nu på våren, i jämförelse med i höstas. Jag vill verkligen betona vikten av vaccination när man är äldre, säger biträdande smittskyddsläkare Sandra Samuelsson.

Sandra Samuelsson, biträdande smittskyddsläkare, Region Halland. Foto: Magnus Andersson

Hon tillägger:

– Även äldre personer som är relativt friska kan drabbas hårt av covid-19 och hög ålder innebär även att tidigare skydd, efter vaccination eller genomgången sjukdom, försvinner snabbare än för yngre. Därför är det viktigt att hålla sitt skydd uppdaterat.

Personer som bor på särskilt boende för äldre vaccineras i hemmet och behöver inte boka tid. Detta gäller även personer med hemsjukvård som inte kan ta sig till vårdcentral.

Personer yngre än 65 år och personer 65–79 år utan dagliga omsorgsinsatser behöver inte vaccinera sig mot covid-19 under våren 2024.

Tillhör man inte rekommenderade grupper, men ändå önskar vaccination mot covid-19, får man från den 1 mars 2024 betala en vaccinationsavgift på 240 kr.