Klik venligst
SKOLA 2024-03-21 KL. 17:11

"Folkomrösta om skolnedläggningarna"

Av Rickard Gustafsson

Motståndet till förslaget om att avveckla skolorna i Ahla och Genevad växer. En aktionsgrupp jagar nu drygt 2 000 namnunderskrifter i ett upprop att driva fram en folkomröstning för att rädda skolorna. Flera oppositionspartier LT varit i kontakt uppger att de stöttar initiativet.


Camilla Wäli har barn på Ahlaskolan och ingår i en aktionsgrupp som vill driva opinion för en folkomröstning. Drygt 2 000 namnunderskrifter krävs för att stoppa förslaget om att avveckla skolorna i Ahla och Genevad. Foto: Rickard Gustafsson

Den höga temperaturen i den brännheta frågan om skolnedläggningarna når nu ytterligare en nivå.

En aktionsgrupp bestående av vårdnadshavare till barn på de nedläggningshotade skolorna och boende i samhällena med omnejd är fast beslutna att göra sitt yttersta för att rädda byskolorna.

– Vi läser på och följer allt som har med det här förslaget att göra. Vårt nästa steg är att satsa på en folkomröstning och startar nu en namninsamling, säger Camilla Wäli, talesperson för gruppen och ledamot i Ahlaskolans föräldraförening.

Redan till helgen startar insamlingen av fysiska namnunderskrifter då gruppen, både lördag och söndag, står vid Mellby Center.

– Sen står vi även på Stortorget i Laholm på lördag i samband med påskmarknaden, säger Camilla Wäli.

Förhoppningen att få ihop tillräckligt många underskrifter är stor. Utan vidare marknadsföring har drygt 620 personer undertecknat en digital namninsamling.

– Digitala namnunderskrifter är inte giltiga, utan vi behöver få in verkliga namnunderskrifter. Målsättningen är att få med de personerna på tåget plus många fler. Vi kommer att göra allt vi kan för att få in de här namnunderskrifterna, säger Camilla.

Misslyckas aktionsgruppen att bilda tillräckligt stor opinion för folkomröstning finns andra vägar.

– Vi har en plan B och C, men det är inget jag riktigt kan berätta om just nu, säger Camilla Wäli som inte sticker under stol med att gruppen samlar argument för att överklaga ett eventuellt nedläggningsbeslut till domstol och driva det så långt det bara är möjligt.

För drygt tre veckor sedan protesterades det utanför fullmäktiges sammanträde på Laholms teater. Nu vidtas ytterligare åtgärder för att stoppa nedläggningarna av småskolorna i Ahla och Genevad. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

För att en kommunal folkomröstning ska bli verklighet krävs först och främst namnunderskrifter från tio procent av alla röstberättigade.

Enligt Alexander Mårtensson, valsamordnare på Länsstyrelsen i Halland, fanns det den 1 mars 20 377 röstberättigade i Laholms kommun. Det innebär att det kommer krävas knappt 2 050 namnunderskrifter.

Steg två är att minst en tredjedel, 14 av 41 ledamöter i kommunfullmäktige, ställer sig bakom initiativet.

LT har kontaktat de två största oppositionspartierna, Sverigedemokraterna och Medborgerlig Samling, som tydligt manifesterat att de vill bevara skolorna.

– Jag har hört ryktet om att det är på gång. Det är ett väldigt ambitiöst tilltag att få ihop de här namnunderskrifterna, men om de lyckas kan jag inte se att vi kommer att gå emot dem, säger oppositionsledaren Peter Berndtson (SD).

Peter Berndtson, Sverigedemokraterna, och Ove Bengtsson, Centerpartiet, har olika syn på folkomröstning i den här frågan. Foto: Bo Bjelvenstedt

Birger Bäkmark, presstalesperson för Medborgerlig Samling, berättar att hans parti, Sverigedemokraterna, Laholmspartiet och Vänsterpartiet redan haft dialog sinsemellan.

– Vi i MED stöttar det här och min åsikt är att det blir pinsamt för de partier som inte skulle ställa sig bakom en folkomröstning. Då känns det som att vi har ett totalitärt styre med politiker som inte inser att de är valda av folket, säger Birger Bäkmark.

Kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) säger som representant för Centerpartiet att han inte ställer sig bakom en folkomröstning.

– Nej, inte i denna fråga. Jag har full förståelse för föräldrar som har barn på skolorna i Genevad och Ahla att de driver den här frågan, men samtidigt är vi politiker tillsatta för att vi ska se helheten i hela kommunen, säger kommunrådet och fortsätter:

– Vi måste naturligtvis nyttja våra skattemedel på bästa möjliga sätt och det är därför vi tar fram den här utredningen. Vi måste se till att det finns resurser tillgängliga för att skapa en likvärdig skola i hela kommunen så att de barn som behöver extra stöd och hjälp ska få det, säger kommunrådet.

Fakta: Kommunala folkomröstningar

Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. Om tio procent av de som har rätt att rösta i en kommun eller en region begär det måste kommun- eller regionfullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas. Men om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige sedan röstar nej till initiativet blir folkomröstningen inte av.

Kommun- eller regionfullmäktige kan själva besluta att fråga de boende i kommunen eller regionen vad de tycker i en viktig fråga genom en folkomröstning. Fullmäktige kan begränsa folkomröstningen till en viss del av kommunen eller regionen. Då har de rösträtt som bor i det område där folkomröstningen ska hållas och som har rösträtt vid vanliga kommunala val.

Källa: Sveriges riksdag