Klik venligst
SAMHÄLLE 2021-11-02 KL. 15:30

Nu startar bygget av fjärrvärme på Nyby industriområde

I fyra års tid har det planerats för fjärrvärme i Laholm. Nu är arbetet i gång som ska förse företagen på Nyby industriområde med biobränsle i stället för naturgas. "Jätteroligt, jag har satt min heder på spel för det här", säger Sven Persson, glad vd för Laholms Fjärrvärme.

Nu startar bygget av fjärrvärme på Nyby industriområde
Foto: Rickard Gustafsson

Söder om LBC Ängstorps fastighet på Nyby industriområde togs det första spadtaget för att bygga en fjärrvärmeanläggning som ska drivas på restprodukter från skogen och spillvärme från företagen på området.
Fast spadtag är kanske inte rätt benämning. Under invigningen för Laholms Fjärrvärme var det kommunrådet Erling Cronqvist (C) som fick äran och utmaningen att hoppa in i en grävmaskin och ta de första skoptagen.
Politikern skötte det symboliska uppdraget galant.
– Himla tur, det var samma kontroller som på min egen grävare hemma på gården, skrattar Cronqvist som gläds och lyckönskade projektet.

Bakom Laholms Fjärrvärme står det skånska familjeföretaget Bussme Energy med säte i Svedala. Sven Persson, vd och ägare, skålade i bubbel och är mycket nöjd att komma i mål med projektet.
– Jag tycker att det är jätteroligt att vi kommit så här långt. Jag har satt min heder på spel när jag sagt att det ska bli fjärrvärme i Laholm.

Bussme Energy driver tre fjärrvärmeanläggningar i Skåne, men projektet i Laholm är det första i Halland. Parallellt med utbyggnaden på Nyby ska de även bygga i Getinge.
– Första utbyggnadsetappen har precis påbörjats och sträcker sig från LBC och går österut mot rondellen. Det blir klart sommaren 2022, säger Sven Persson.

Andra etappen, från LBC i riktning mot järnvägsstationen, påbörjas nästa höst och blir färdig sommaren 2023. Totalt investerar företaget 55 miljoner kronor.

Arbetet med att gräva kulvertar till fjärrvärmeanläggningen som ska stå klar nästa sommar har redan tjuvstartat.
Fjärrvärme har av kritiker kategoriserats som omodernt, men vd:n för fjärrvärmebolaget håller inte med. Sven Persson tror att fjärrvärmen står inför en renässans på grund av att man i Europa gjort sig alltför beroende av Ryssland och dess gas och olja.
– Den stora fördelen med fjärrvärmeanläggningen är att vi kan ta till vara på företagens spillvärme som idag bara fläktas ut. Det tillsammans med flis från en lokal leverantör gör att kunderna kan fasa ut sitt beroende av naturgas, säger Sven Persson och hävdar att kunderna kommer att sänka sina uppvärmningskostnader med cirka 20 procent.

Sven Persson berättar att de även har option på att bygga fjärrvärme på Mellby industriområde och håller det inte heller för otroligt att de i framtiden kan komma att bygga fjärrvärme i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.
– Vi är inte där än, men det finns markägare som är intresserade, säger han till LT.
För Mikael Öberg, vd på LBC, är fjärrvärmeföretagets investering perfekt.

– Det är positivt för oss. Det är vi som gräver kulvertar men vi ska också in på nätet. Ännu mer positivt är att anläggningen ligger granne med oss och vi kommer att köpa så mycket biokol vi kan för att blanda i jorden vi säljer, säger Mikael Öberg som tycker att det är miljömässigt briljant att spillvärmen från företagen på Nyby industriområde tas om hand.

Text: Rickard GustafssonFoto: Rickard Gustafsson