Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-04-14 KL. 06:02

Miljöförening överraskades av strandtrafikbeslutet

Av Rickard Gustafsson

Beskedet om att länsstyrelsen i Halland tvingar markägare att spärra tillfartsvägarna ned till stranden förvånade föreningen Strandmiljö Laholm. Ordföranden Sten Wandel konstaterar att beslutet sträcker sig betydligt längre än föreningens egen målsättning.
– Ja, det var överraskande, säger Wandel till LT.

Miljöförening överraskades av strandtrafikbeslutet
Sten Wandel, ordförande i Strandmiljö Laholm, tycker att det är bra att länsstyrelsen satt ned foten kring strandtrafiken. Foto: Rickard Gustafsson

Länsstyrelsens beslut innebär att all biltrafik på stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand upphör.
Samtliga nedfartsvägar spärras med låsbara vägbommar.

Strandtrafikbeslutet välkomnas av föreningen Strandmiljö Laholm, som för ett par år sedan överklagade ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden där de anser att kommunen brustit i tillsynen gentemot markägarna.
– Vi är glada över att länsstyrelsen sätter ned foten. Att de gör sitt jobb, för att uttrycka sig så, och att de besvarar den överklagan som vi gjorde på att kommunen inte vidtagit några tillsynsåtgärder, säger ordföranden Sten Wandel.

När nu länsstyrelsen ”sätter ned foten” så görs det på ett sätt som både överraskar och går långt bortom föreningens officiella hållning.
– Ja, det var överraskande. Jag hade väl trott att länsstyrelsen skulle tillåta trafik för de som är rörelsehindrade, de som bedriver verksamhet på stranden eller de som behöver sätta i båtar, säger Sten Wandel.


Wingrens väg i Skummeslövsstrand är en av 16 tillfartsvägar till stranden i Skummeslövssstrand och Mellbystrand som ska förses med vägbommar från och med den 30 april 2024. Foto: Rickard Gustafsson


Att Strandmiljö Laholm inte vill ha bilar på stranden är ingen hemlighet. Men föreningens ståndpunkt har aldrig varit att stranden ska bli totalt bilfri.
– Nej, så är det. Vi har velat minimera parkering och trafik på stranden. Det är bara en minoritet inom föreningen som velat stoppa all biltrafik, säger Sten Wandel och fortsätter:
– Men det allra viktigaste är att länsstyrelsen gör sitt jobb och följer de lagar som riksdagen stiftat. Det är dock i slutändan domstolarna som avgör vad som är rätt tolkningar av lagen och i det här fallet har Mark- och miljööverdomstolen tolkat att det är miljöfarlig verksamhet som kräver tillsyn.

Apropå domstolar så är Wandel övertygad om att markägare och Laholms kommun kommer att överklaga länsstyrelsens beslut.
– Det har kommunstyrelsens ordförande redan uttryckt. Men min tolkning är att kommunen inser att det på sikt inte går att ha stranden som parkering. Men man försöker såklart förhala det och det har man lyckats med sedan jag började med det här för 42 år sedan.

Tror du att det här blir det slutgiltiga beslutet i det här långa ärendet?
– Ja, i stort sett. Men jag tror att det kommer att bli ett antal dispenser av olika slag. Men det här sätter ju fart på hela processen, inte minst på den fördjupade översiktsplanen som kommunen håller på med.
– Man måste ju lösa tillgängligheten till stranden på ett helt annat sätt. Vi har pekat ut 7 000 möjliga parkeringsplatser på grönyteområden, men problemet är att det är mark som kommunen inte äger, säger Sten Wandel.