Klik venligst
NYHETER 2023-10-30 KL. 13:21

Socialchefen köps ut från kommunen

Av Carina Nilsson

Markaryds socialchef Johan Rutgersmark har lämnat sin tjänst på Markaryds kommun, efter att han och kommunledningen kommit överens om att gå skilda vägar. Rutgersmark får ett avgångsvederlag på 894 000 kronor.

Socialchefen köps ut från kommunen
Johan Rutgersmark har lämnat sin tjänst som socialchef. Foto: Magdalena Bäckman

Johan Rutgersmark har varit socialchef på Markaryds kommun i nio år. Den 24 oktober lämnade han sin tjänst efter att han och kommunen gjort en överenskommelse, berättar kommunchef Elisabeth Fock.

– Jag har regelbundet samtal och avstämning med alla förvaltningscheferna så även med socialchefen. Det har blivit tydligt att vi har olika syn på ledarskap och om vad som behövs i organisationen, säger hon.

Elisabeth Fock är kommunchef i Markaryd. Foto: Magdalena Bäckman

Bakgrunden är bland annat ett förslag till en ny socialtjänstlagstiftning, där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser.

– Kommunen har under de sista åren satsat mycket på arbetet med den sociala hållbarheten. Vi kommer fortsätta med detta och anpassa arbetet utifrån den förändring inom socialtjänstlagen, gällande förebyggande insatser, som vi inser kommer. Detta kräver mycket av den som leder verksamheten och det är viktigt att vi då har samma målbild av vart vi ska, säger Elisabeth Fock.

Johan Rutgersmark lämnade sin tjänst så fort överenskommelsen blev klar och kommunen ska nu söka efter en ny socialchef. Under tiden har Anna-Karin Pålsson, som är verksamhetschef på socialförvaltningen, gått in som tillförordnad socialchef.

– Hon kan verksamheten och är väl insatt i många frågor. Vi kommer att hantera det här tillsammans med övriga chefer inom socialförvaltningen tills vi har en ny socialchef på plats, säger Elisabeth Fock.

Uppgörelsen kostar kommunen 894 000 kronor i avgångsvederlag för Rutgersmark vilket motsvarar tolv månaders lön. Han är också arbetsbefriad med full lön året ut inklusive intjänad semester och tjänstepension. Varken semester eller tjänstepension ingår i avgångsvederlaget och Rutgersmark ska också betala skatt på beloppet.

Fakta: förslag till ny socialtjänstlag

Nuvarande socialtjänstlag bygger till stora delar på den socialtjänstlag som kom 1980. Samhället har förändrats sedan dess och vi har i dag andra samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om bostadsbrist, segregation, otryggheten i utsatta områden, att bryta rekrytering och socialisering in i kriminella gäng, att mäns våld mot kvinnor måste stoppas och förebyggas och att tryggheten och säkerheten för barn behöver stärkas. Tilliten till socialtjänsten visar tecken på försvagning, inte minst på grund av den desinformation som sprids om att svensk socialtjänst kidnappar barn.

Regeringen kommer att överlämna förslagen till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Källa: Regeringskansliet