Klik venligst
NYHETER 2024-01-19 KL. 13:37

Fängelse för överfall på Ica-handlare

Av Rickard Gustafsson

Två månaders fängelse blev straffet för den 27-åring som i somras med våld gav sig på Ica Torghallens ägare i samband med ett snatteri. Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas för rån, men tingsrätten fäller mannen för misshandel då gärningen bedöms som ”mindre allvarlig”.
– Det är en ganska försiktig bedömning av domstolen, säger åklagare Emma Lundin som kan komma att överklaga domen.

Fängelse för överfall på Ica-handlare
Överfallet på Ica Torghallens ägare i somras ska rubriceras som misshandel och inte rån, enligt en färsk dom i Halmstads tingsrätt. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Den 13 juni i fjol upptäckte Torghallens ägare Henrik Karlsson att en kund plockade på sig matvaror (för 75 kronor) och passerade kassan utan att betala. Han ställde sig i vägen för mannen och uppmanade honom att tömma fickorna.

Så blev inte fallet.

– När jag ropade på en kollega gav han mig en amerikansk fotbollstackling, men jag lyckades hålla fast honom i jackan. Utanför butiksentrén svingade han och slog mig i bakhuvudet, berättade Henrik Karlsson för LT dagen efter om det som åklagaren åtalsrubricerat som rån.

Fallet har efter ett halvår gått till rättegång där den 27-årige mannen även stod åtalad för förgripelse mot tjänsteman efter att ha kastat en milkshake i huvudet på en busschaufför samt en ringa stöld på Ica Maxi Högskolan i Halmstad.

I domstolen redogjorde Ica-handlaren hur han påverkats psykiskt negativt av händelsen och att det förändrat hans syn på ingripanden mot snattare.

När det gäller det fysiska övergreppet, i tumultet som uppstod när mannen försökte fly från butiken, berättade han hur han mottog två hårda knytnävsslag som träffade honom i bakhuvudet.

Slagen gjorde ont och orsakade en bula i bakhuvudet. Hans version av händelseförloppet backades upp av ett vittne, en kollega, som befann sig i direkt närhet.

Ica-handlaren Henrik Karlsson intervjuades av LT dagen efter händelsen. Chockad, omtumlad och med bula i bakhuvudet berättade han att det var psykiskt mycket jobbigt att bli misshandlad och kränkt på sin arbetsplats. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Den åtalade 27-åringen nekade till att ha använt knytnävarna. Han hävdade att han knuffat Ica-handlaren två gånger ”relativt löst” på huvudet och axel, och försvaret pläderade att brotten är av mindre allvarlig art och bör rubriceras som misshandel och ringa stöld.

Skillnaden i brottsrubriceringarna ”misshandel” och ”rån” har en avgörande betydelse vid straffmätningen. Vid misshandel av normalgraden är påföljden fängelse i högst två år. Vid rån är minimistraffet fängelse i 18 månader upp till sex år.

Tingsrätten anser att åtalet är styrkt, men valde att gå på försvarets linje med motiveringen:

”Med hänsyn till den tillgripna egendomens ringa värde och att våldet bestod i två knytnävsslag som inte fått annan följd än smärta och en bula i bakhuvudet är gärningen att bedöma som mindre allvarlig. Gärningen ska därför rubriceras som misshandel och ringa stöld”.

Mannen fälldes även på övriga åtalspunkter och tingsrätten dömer 27-åringen till två månaders fängelse samt 10 000 kronor i skadestånd till Ica-handlaren.

Vid valet av påföljd beaktar tingsrätten att misshandeln, den allvarligaste av åtalspunkterna, bestod i två slag med knuten näve som utdelades med full kraft och skriver; ”Slagen träffade emellertid inte i ansiktet, utan i bakhuvudet”.

Åklagaren Emma Lundin säger så här om domstolens resonemang:

– Rent juridiskt sett så är det så som domstolen skriver; att bedömer man att det är mindre allvarligt så kan man komma fram till att en sån här situation kan bedömas som misshandel. Jag kan förstå deras bedömning mot bakgrund av den tillgripna egendomens värde, men min argumentation var att han skulle dömas för rån.

Min lekmannamässiga tolkning kring tingsrättens skrivning är att slag mot bakhuvudet uppfattas som mindre allvarligt än slag mot ansiktet. Hur tänker du kring det?

– Jag har inte penetrerat den här domen i detalj ordagrant, ännu, men jag är inte förvånad att domstolen kommit fram till att det är en misshandelsgärning och en ringa stöld. Jag förstår till viss del deras resonemang, men det finns omständigheter som gör att det går att bedöma som rångärning.

Två månaders fängelse är det en rimlig påföljd?

– Jag ska sätta mig ner och titta på den här domen, men man kan väl säga att det är en ganska försiktig bedömning av domstolen. Det är min uppfattning, utan att i detalj gå in på hur de motiverar rubricering, straffvärde och påföljdsval, säger Emma Lundin som ännu inte bestämt om domen ska överklagas.

LÄS MER: Ica-handlare konfronterade snattare – misshandlades