-
SAMHÄLLE 2022-11-11 KL. 13:41

Vargen bakom fårattacker ska skjutas

Av Rickard Gustafsson

Den varg som rivit får och nötkreatur vid flera tillfällen i Laholms kommun och i Kronoberg ska nu skjutas. Länsstyrelsen i Kronoberg ser en kraftig risk för fler angrepp och har beordrat skyddsjakt. Men skyddsjakten på den specifika varghannen får bara äga rum i ett utpekat område i Kronoberg.

Vargen bakom fårattacker ska skjutas
Länsstyrelsen i Kronoberg har beslutat om skyddsjakt på den varg som stått bakom flertalet angrepp i Halland och Kronoberg. Vargen på bilden är dock fotograferad i Skånes djurpark. Foto: Bildbyrån

DNA-analyser bekräftar att det är samma varg som vid tre tillfällen rivit och dödat tamboskap i Kronobergs län och två tillfällen i Laholms kommun.

Angreppen har skett från mitten av juli till 1 november i år och högst sannolikt har den aktuelle varghannen även attackerat en sjätte djurbesättning i Älmhultstrakten (analyssvar från laboratorium väntas inom kort).

Totalt har 20 får (7 i Veinge och 6 i Knäred) och ett nötkreatur fått sätta livet till och nu har Länsstyrelsen i Kronoberg fattat beslut om skyddsjakt.

Varghannen är född och har sitt ursprung i Sjunda-reviret utanför Södertälje och länsstyrelsen ser en kraftig risk för att fler angrepp kan ske i närtid och gör bedömningen att andra skyddsåtgärder inte är tillräckliga.

Det finns dock flertalet förbehåll. Beslutet gäller enbart för den vargindivid som orsakat skadorna och skyddsjakten börjar gälla först vid nästa angrepp i området och gäller då i 14 dagar.

Endast jägare som är godkända av Länsstyrelsen Kronoberg får utföra skyddsjakten och beslutet kan komma att begränsas eller hävas om det konstateras att andra vargar befinner sig i området.
Skyddsjaktsområdet innefattar dessutom bara delar av Kronoberg (se karta nedan) och innefattar inte Laholms kommun.

Enligt Länsstyrelsen i Halland har inget beslut tagits om skyddsjakt på halländskt område. LT har sökt Martin Broberg, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Halland, utan resultat.


Skyddsjakten på den utpekade vargen får bara ske inom det blåmarkerade området på kartan och innefattar inte Laholms kommun där två av de totalt sex angreppen inträffat.


LÄS MER: Viltskador förskräckte riksdagsledamöter
LÄS MER: Därför ökar vargen i södra Sverige
LÄS MER: Lantbrukare slutar med fåruppfödning
LÄS MER: Susanne miste sju får vid en vargattack
LÄS MER: Korna flydde ut i skogen – skrämda av varg
LÄS MER: Dna-analys avgör Knäredvargens framtid
LÄS MER: Vargattack mot fårhage – sex döda