-
SAMHÄLLE 2022-11-03 KL. 06:02

Viltskador förskräckte riksdagsledamöter

Av Carina Nilsson

Tre nyblivna riksdagsledamöter besökte nyligen Knäred, där flera lantbrukare vittnade om stora skador efter både vildsvin och varg under hösten.

– Jag ser med förskräckelse på detta – att lantbrukare lägger ner för att de inte får den hjälp de behöver, vilket drabbar vår livsmedelsproduktion, säger nyblivna riksdagsledamoten Carita Boulwén (SD).

Viltskador förskräckte riksdagsledamöter
Stefan och Pernilla Sunnegård visar hur lågt ett elstaket behöver sitta för de nyblivna riksdagsledamöterna Carita Boulwén (SD), Erik Hellsborn (SD) och Christofer Bergenblock (C). Foto: Carina Nilsson

Carita Boulwén hade sällskap av sin partikollega Erik Hellsborn och Centerns Christofer Bergenblock. Alla tre valdes nyligen in i riksdagen, och alla var på plats strax utanför Knäred nyligen. Där mötte de lantbrukarna Stefan Sunnegård, Johan Auselius och Evert Gustavsson tillsammans med LRF:s regionordförande Anders Richardsson.

Samtliga fick på plats se skador efter vildsvin och varg och även ta del av flera lantbrukares berättelser och oro inför framtiden.

– Under hösten har vildsvinsskadorna varit enorma. De har bökat på mängder av platser och förstört vall där vi skulle skördat djurfoder. Nu får vi i stället så om och plocka sten, det blir mycket extra arbete och det tar på psyket eftersom vildsvinen kommer tillbaka gång på gång. Det tar aldrig slut, säger Stefan Sunnegård som fick medhåll av Anders Richardsson.

– Vi beräknar att skadorna som vildsvinen orsakar bara för jordbrukets del kostar två miljarder, säger han.


Anders Richardsson byter några ord med Evert och Britt-Mari Gustavsson vars gård drabbades av en vargattack. Foto: Carina Nilsson


Flera av lantbrukarna kunde också vittna om skador efter vargangrepp. Evert Gustavsson, som driver lantbruk tillsammans med sin son, fick nyligen sex får dödade av varg. En annan fåruppfödare i trakten väljer att sluta med djuruppfödningen efter två täta vargangrepp.

– Kan vi inte längre ha djur ute på bete så blir det väldigt svårt att hålla djur i de här trakterna, säger Evert Gustavsson.

De nyblivna riksdagsledamöterna var överens om att situationen är svår för lantbrukarna.

– Vi måste vara mer rädda om livsmedelsproduktionen i Sverige. Centerpartiet har pratat om det här under lång tid och vi behöver ett bättre helhetsgrepp om allt inklusive jaktlagstiftningen. Det är också störande att att Naturvårdsverket inte efterlever riksdagens beslut om att kraftigt minska antalet vargar, säger Christofer Bergenblock.

Carita Boulwén tycker att det är först nu som gemene man förstår värdet av en egen livsmedelsproduktion.

– Men ska det fungera så behöver vi se till att bönderna får den hjälp de behöver, och även flytta ner många beslut på lokal nivå, det ser ju olika ut i landet, säger hon.


Vildsvinsskadorna är värre än på länge i Knäredstrakten och innebär mycket merarbete samt ekonomiska förluster för lantbrukarna. Foto: Carina Nilsson


Stefan Sunnegård hade gärna sett att både vildsvinsstammen och vargstammen minskades ner till en betydligt lägre nivå.

– Kanske med hjälp av en skottpeng för vildsvin som borde vara ganska hög om man tänker på hur mycket skadorna kostar, säger han.

LRF:s sakkunnige i viltfrågor, Jan Landeborn, har även Värmland som sitt arbetsområde.

– Vi är inte så vana vid varg i Halland än, men det är viktigt att ta tag i frågan. I Värmland har de mindre fårbönderna i princip försvunnit sedan vargen vandrade in. Det finns bara några få större fårgårdar kvar, och det gör att de marker som samhället vill värna allra mest, de växer igen och försvinner.