NATIVE 2022-07-04 KL. 01:00

Lagändringar ska göra marknaden tuffare mot casinon utan svensk licens

Den svenska spellagen har resulterat i ett stärkt konsumentskydd för spelarna. Men siffror visar att många svenskar fortsatt spelar på casino utan svensk licens. Därför har regeringen nu presenterat förslag om skärpta regler på spelmarknaden.

Lagändringar ska göra marknaden tuffare mot casinon utan svensk licens

För drygt fyra år sedan såg den svenska spelmarknaden helt annorlunda ut. Då bestod den i stort sett enbart av de statliga spelalternativen, såsom Svenska spel och de fysiska casinolokalerna som går under namnet Casino Cosmopol. Men sedan världen blivit alltmer digital har efterfrågan på casinospel online skjutit i höjden.

Vid denna tidpunkt verkade de kommersiella nätcasinona från andra länder, framför allt på Malta, vilket ledde till att många svenskar sökte sig dit för att spela. Enligt den svenska regeringen var konsumentskyddet på dessa casinon inte tillräckligt starkt. Bolagen betalde heller inte skatt i Sverige och statskassan gick miste om stora intäkter. Detta var två av de största anledningarna till att det år 2019 infördes en ny spellag i landet.

Fortsatt spel på casino utan svensk licens
Spelmarknadens stora förändring till följd av spellagen var att samtliga casinon som verkar i Sverige eller riktar sig mot svenskar nu måste besitta en svensk spellicens. Licensen utfärdas av tillsynsmyndigheten Spelinspektionen och för att beviljas sin ansökan måste en rad krav uppfyllas.
Bland dessa krav återfinns bland annat att varje spelbolag endast får erbjuda en bonus och ska vara direkt anslutet till avstängningsregistret Spelpaus. Därtill måste samtliga kunder sätta egna maximala insättningsgränser per dag, vecka och månad.

Trots spellagens entré på marknaden väljer många svenskar att fortsatt spela på casinon som ej är licensierade i Sverige. Detta är möjligt då spellagen endast hindrar utländska aktörer från att verka i Sverige, men inte svenskar att söka sig till dem.

Statskontoret fastslår stärkt konsumentskydd

Mellan år 2018 och 2022 har Statskontoret, på uppdrag av regeringen, undersökt spelmarknaden för att kartlägga effekterna av omregleringen. I slutrapporten, som publicerades tidigare i år, fastslår man att konsumentskyddet nu är starkare än tidigare. Man pekar ut omsorgsplikten som en viktig del i utvecklingen. Plikten innebär att bolagen är skyldiga att ingripa i de fall en spelare visar tecken på överdrivet spelande.

Bland spelare som väljer casinon utan svensk licens verkar dock inte konsumentskyddet vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till. När Spelinspektionen frågade ett antal utvalda spelare varför de spelar olicensierat uppgav många att andra vinstmöjligheter och bonuserbjudanden var de viktigaste anledningarna.

Kanaliseringsgraden går i önskad riktning – men uppnår inte målet
Att svenska spelmarknaden blivit mer lönsam efter omregleringen råder ingen tvekan om. Under flera år har de svenska spelbolagen stått för en ökad totalomsättning. År 2021 uppmättes omsättningen till 26 miljarder kronor, vilket är den högsta siffran någonsin.

Hur stor omsättning svenska spelare genererar till casinon utan svensk licens finns ingen exakt statistik på. Folkhälsomyndigheten har dock gjort en uppskattning, baserat på data från ett brittiskt analysföretag, som menar att svenskar år 2021 spelade för 2,4 miljarder kronor hos utländska casinon. Innan omregleringen, år 2018, var siffran mer än dubbelt så hög.
Regeringen är medveten om att nuvarande lagar inte kan exkludera casinon utan svensk licens helt och hållet från spelmarknaden. Man har därför satt ett mål om att kanaliseringsgraden inte ska understiga 90 procent. Med detta menas att minst 90 procent av svenskarnas spelande ska ske hos spelbolag med svensk licens.

Enligt Statskontorets utvärdering uppmättes kanaliseringsgraden år 2021 till 87 procent. Trots att detta är en stor ökning från hur det såg ut innan omregleringen, då kanaliseringsgraden visade 50 procent, tyder siffran på att spellagen ännu inte nått full önskad effekt.

Proposition föreslår skärpta krav för spelreklam
Tidigare i år har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen där man föreslår nya, ytterligare åtgärder för en mer hållbar och säker spelmarknad. Förslagen handlar till stor del om att stänga ute de olicensierade aktörerna från den svenska marknaden.

I dagsläget är det otillåtet för casinon utan svensk licens att göra reklam i Sverige riktat mot svenskar. I propositionen vill man utöka detta förbud. Därtill föreslås ett förbud mot att främja så kallat olovligt spel.
Även övrig spelreklam kan komma att inskränkas genom hårdare krav, för att minska de möjliga negativa konsekvenserna som finns i spel om pengar. Det föreslås att den måttfullhet som reklamen måste uppfylla ska justeras, och att marknadsstörningsavgifter ska kunna delas ut till de aktörer som överträder förbudet mot att skicka direktreklam.
Folkhälsomyndigheten har tidigare konstaterat att personer med ett spelberoende är de som påverkas mest negativt av spelreklam. Skärpta regler skulle därför kunna innebära ett bättre skydd för dessa personer.

Då kan nya reglerna träda i kraft
Regeringen föreslår även att det ska tillkomma ett krav på tillstånd för den som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara för spel online. Man menar att detta skulle resultera i större överblick över leveranskedjan på spelmarknaden och, enligt Spelinspektionen, i slutändan kunna innebära ökad kanaliseringsgrad mot licenserat spel.

Eventuell lagändring gällande tillstånd för spelprogramvara föreslås träda i kraft den första juli 2023. Övriga ändringar, där åtgärder gällande spelreklam ingår, kan dock komma att träda i kraft redan den första januari nästa år.