Klik venligst
KONST 2023-06-20 KL. 13:24

Inget porlande i fontäner under förbudstiden

Av Johan W Jönsson

Laholms kommun har fattat beslut om att torrlägga sina fontäner under det bevattningsförbud som råder. Undantaget är Lagafontänen som kommer att hållas igång med tekniskt vatten.

Inget porlande i fontäner under förbudstiden
Fontänerna i Laholm kommer eka tomma i sommar på grund av bevattningsförbudet. Undantaget är Lagafontänen på bilden. Där kommer vattnet att porla som vanligt. Foto: Johan W Jönsson

Laholms kommun äger åtta fontäner. Då kommunalt dricksvatten används till dessa kommer de att torrläggas under bevattningsförbudet.

Kommunen har gjort på liknande vis även vid tidigare förbud. Vattnet som nu cirkulerar i fontänerna kommer att dunsta och sedan fylls det inte på nytt.

Beslutet berör verken:

• "De badande barnen" från 1940

• "Staffan Stalledräng" från 1947

• "Årstiderna" från 1945 och

• "Peter" från 1957, samtliga av konstnären Stig Blomberg.

• "Minnesbrunnen" som omfattar både "Man med tupp" av Luciano Minguzzi från 1962 och "Brunnskar" av Svend Bögh-Andersen, 1965

• "Sten, vatten" från 1988 av Claes Hake.

• "Hästbrunnen", som skapades av Stig Blomberg 1952, är sedan tidigare ur funktion.

"Lagafontänen" på Stortorget, skapad av konstnären John Lundqvist 1933, utgör enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut ett undantag och kommer fortsatt att vara i drift. Den kommer att hållas igång med tekniskt vatten som transporteras dit med tankbil.

Fontänerna i Laholms kommun har slutna system. Men när vattnet dunstar kommer inte nytt att fyllas på. Lagafontänen kommer dock att fyllas med tekniskt vatten. Foto: Johan W Jönsson