Klik venligst
FÖRETAGANDE 2023-09-07 KL. 11:21

Pannkaksfabriken får böta kvarts miljon

Av Rickard Gustafsson

Lantmännen Cerealia har fått en företagsbot på 250 000 kronor för otillåten miljöverksamhet. Företaget straffas för att ha släppt ut vatten med otillåtna ph-värden i avloppet.
– Det var vi själva som upptäckte och anmälde att vi låg utanför angivna gränsvärden, säger Åsa Yhlen, chef på pannkaksfabriken i Lilla Tjärby.

Pannkaksfabriken får böta kvarts miljon
Pannkaksfabriken i Lilla Tjärby har fått en företagsbot på 250 000 kronor efter att ha släppt ut vatten med otillåtna ph-värden i det kommunala avloppsnätet. Foto: Arkivbild

Lantmännen Cerealia anmäldes förra året för otillåten miljöverksamhet vid fabriken i Lilla Tjärby.

Vid 17 tillfällen från januari till september 2022 släppte livsmedelsföretaget, som använder stora mängder vatten i sina processer, ut vatten i det kommunala avloppsnätet som innehöll otillåtna ph-värden.

Både för höga och för låga ph-värden påverkar Laholmsbuktens VA:s möjligheter att rena avloppsvattnet.

Åsa Yhlen, ny fabrikschef sedan i mars i år, berättar om utsläppen.

– När vi diskar vår utrustning använder vi lut och det var vi själva som upptäckte att vi låg utanför angivna gränsvärden i vårt miljötillstånd och rapporterade det då till tillsynsmyndigheten (Laholms kommun).

Efter anmälan gjorts började företaget klura på åtgärder för att undvika fler utsläpp. Yhlen berättar att stora delar av förbättringsarbetet var klart då pannkaksfabriken förra hösten drabbades av en brand.

Under det halvårslånga produktionsstoppet återställde man inte bara de eldhärjade delarna av fabriken utan färdigställde och säkerställde också att diskvattnet har rätt ph-värden.

– Vi har nu åtgärdat alla bitar. Nu har vi en kontinuerlig reglering på vårt process- och avloppsvatten så vi alltid ligger inom gränsvärdena, säger Åsa Yhlen.

Utsläppen skedde 17 gånger under nio månaders tid, var det något tekniskt som inte fungerade?

– Det är ingen utrustning som gått sönder utan det vi byggt är en förbättring av verksamheten så att vi nu kan reglera ph-värdet. Först tog det lite tid för att ta reda på vad vi skulle bygga, sen tog själva bygget en tid och därefter var det också en viss injusteringstid, säger Åsa Yhlen.

Den rättsliga processen i miljöärendet har pågått sedan i fjol och för en dryg vecka sedan kom Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Åklagarmyndigheten i Göteborg med ett beslut.

Åklagaren skriver i föreläggandet att företaget av oaktsamhet brutit mot miljötillståndet, vilket får konsekvensen att företaget tvingas böta 250 000 kronor.

– Vi upptäckte och anmälde det här själva och vi accepterar att betala det här, inga konstigheter. Det är viktigt för oss att uppfylla kraven i miljötillståndet, säger Åsa Yhlen.