Klik venligst
FÖRETAGANDE 2023-09-19 KL. 11:31

Energijätte vill bygga solcellspark i Skogaby

Av Rickard Gustafsson

Energijätten Statkrafts första solcellspark i Norden kan komma att byggas i Skogaby. Parken kan komma nå en effekt på upp till 25 MW, vilket motsvarar en helårsförbrukning på 1 500 normalstora villor.
– Får vi alla bitar på plats vill vi såklart bygga så fort som möjligt, säger Henrik Jatkola, vind- och solkraftsutvecklare för Statkraft Sverige.

Energijätte vill bygga solcellspark i Skogaby
Henrik Jatkola är vind- och solkraftsutvecklare för Statkraft Sverige och ser positivt på satsningen av en solcellspark i Skogaby. Foto: Pressbild/Bildbyrån

Statkraft är ett välkänt företag i Laholms kommun då de i decennier levererat vattenkraft. På senare tid har företaget även slagit in på en ny bana där de satsar på andra förnybara energislag som sol- och vindkraft.

I förra veckan lämnade Statkraft in en samrådsanmälan till länsstyrelsen i Halland för bygget av en solcellspark i Skogaby.

Högst delaktig i projektet är markarydsbon Henrik Jatkola, tidigare vattenkraftchef i Laholm.

– Vi har som ambition och mål att växa och inom havs- och landbaserad vindkraft och solkraft och en hel del av de här satsningarna ska ske i Sverige, säger Jaktola som sedan nio månader jobbar som vind- och solkraftsutvecklare vid en helt ny avdelning inom Statkraft.

Företaget har solcellsparker i Europa och i Sydamerika, men att pionjärprojektet i Sverige och Norden blev just i Laholms kommun är inte bara en slump.

– Skogaby kändes som ett gyllene tillfälle och plats att starta satsningen på. Vi har befintlig verksamhet där i dag och vi ser att det finns bra förutsättningar att anlägga en solcellsanläggning, säger Henrik Jatkola.

Henrik Jatkola tycker att området i Skogaby är en gyllene plats för en solcellspark.

Foto: Pressbild

Planen är att bygga parken på Statkrafts egen mark i närheten av vattenkraftstationen i Skogaby och nedströms om stationen vid utloppskanalen.

Det tänkta området är på 22 hektar men Jatkola berättar att företaget även för en dialog om arrendeavtal med en annan markägare för att kunna nyttja ett större område.

– Området är egentligen på 40 hektar, men vi har gjort en naturvärdesinventering och exkluderat vissa områden och även tänkt till inför den dialog vi ska ha med tredje man och närboende. Nu tycker vi att vi nått en nivå som känns rimlig, berättar Henrik Jatkola.

Området består av åker- och skogsmark och brukas i dag mestadels som betesmark för kor.

– Vi har gjort en kartering över marken och kommit fram till att det här är det bästa området. Jag är absolut ingen specialist på jordarter, men vi har gjort bedömningen att den inte så brukbar ur ett odlingsperspektiv. Det är stenigt och ganska sankt på vissa områden, säger Henrik Jatkola.

En stor fördel med platsen är möjligheten att ansluta solparken till elnätet då den ligger precis intill ett befintligt ställverksområde.

I nuläget finns ingen definitiv tidsplan och Jatkola menar att processen får ha sin gång.

– Nu går vi in med anmälan om samråd och hoppas på tillstånd att få anlägga solcellsparken. Parallellt med det pågår en process för att komma fram till ett internt investeringsbeslut och om det finns en lönsamhet. Men får vi alla bitar på plats vill vi såklart bygga så fort som möjligt.

En turbulent omvärld, med konflikter och kriget i Ukraina, bidrar även till osäkerhet kring både kostnader och leveranstider.

– Världen ser lite annorlunda ut idag. Tidigare kunde man förutspå leveranstider för transformator- och ställverksutrustning på kanske sex månader. I dag är det ingen som vågar svara på det och det kan vara upp till 30-36 månaders leveranstid. Det är något som vi måste utvärdera i våra kalkyler, säger Henrik Jatkola.

Om solcellsparken blir verklighet räknar Jatkola med att den på årsbasis kommer producera cirka 23-24 GWh, vilket är knappt hälften av vad vattenkraftstationen i Skogaby producerar.