Klik venligst
FÖRETAGANDE 2024-02-16 KL. 15:13

500 anställda berörs av sparpaket på Nibe

Av Rickard Gustafsson

2023 blev Nibes bästa år någonsin, rent ekonomiskt. Sista kvartalet visade dock på en tydlig avmattning för värmepumpstillverkaren som nu lägger ett sparprogram på 600 miljoner kronor där 500 anställda i Markaryd och utomlands berörs.
– Det här är en råtrist situation. Men Markaryd och Sverige är ingen fredad zon, tyvärr, säger koncernens vd Gerteric Lindquist.

500 anställda berörs av sparpaket på Nibe
Nibes koncernchef Gerteric Lindquist är naturligtvis väldigt besviken och ledsen över att behöva lansera ett sparpaket som berör 500 av koncernens anställda i Sverige och Europa. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

På en presskonferens på webben presenterade koncernchef Gerteric Lindquist och ekonomichef Hans Backman det starkaste bokslutet för Nibe någonsin och förklarade att framtidsmålen ligger fast.

Under 2023 ökade omsättningen med drygt 16 procent till 46,6 miljarder kronor (40,1) och resultatet efter finansnetto blev drygt 6,3 miljarder (5,6).

Bakom de rekordstarka helårssiffrorna finns dock ett kraftigt orostecken. Efter en stark start bromsade efterfrågan på företagets produkter in betänkligt under årets sista kvartal. Även 2024 har inlett svagt.

– Framför allt noterades en tydlig avmattning av den europeiska värmepumpsmarknaden i slutet av förra året, säger Gerteric Lindquist, vilket fått till följd att lagren av värmepumpar vuxit sig för stora i relation till kundernas verkliga behov.

Orsakerna till nedgången i efterfrågan är flera och ska ses i ljuset av den globala lågkonjunktur som råder samt det försämrade säkerhetsläget i världen vilket gett upphov till handelshinder.

Framför allt handlar det om att räntehöjningarna världen över inneburit en kraftig inbromsning av nyproduktion av bostäder där exempelvis byggandet i Sverige befinner sig på den lägsta nivån sedan bankkrisen i början av 1990-talet.

Företaget uppger också att de sjunkande energipriserna på olja och gas samt politisk otydlighet kring kommande bidrag för grön omställning bidragit till ”stor ryckighet” i efterfrågan.

Nibe annonserade så sent som i somras att nyanställa 500 personer i Markaryd men tvingas nu att omvärdera läget. Inbromsningen tvingar företaget att vidta sparåtgärder och effektiviseringar.

– Vi hade en annan förväntan vid halvårsskiftet (-23) och hade ett väldigt tryck uppåt och så går det så här på marknaden. Det klart att det är tungt, säger Gerteric Lindquist.

Gerteric Lindquist, koncernchef på Nibe. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

500 anställda inom koncernen berörs och kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppskattas till 900 miljoner kronor. Åtgärdsprogrammet förväntas leda till årliga besparingar med 600 miljoner som får full effekt 2025.

– Det här är en råtrist situation. Men lika mycket som jag har en väldig respekt för människor så är det också mitt ansvar att se till att vi kommer ut med ett resultat som är vettigt, säger Gerteric Lindquist.

På frågan om var neddragningarna kommer att ske blev han svaret skyldig, men poängterade att det blir varsel i både Sverige och i övriga Europa.

– Nu ska vi inleda förhandlingar och behandla människor på bästa möjliga sätt. Men Markaryd och Sverige är ingen fredad zon, tyvärr, säger Lindquist och fortsätter:

– Det är orättvist att i dag säga att så många blir det här och så många blir det där, utan det kommer att publiceras i takt med att vi förhandlar med de berördas personalorganisationer och det blir likadant utomlands.