Klik venligst
SAMHÄLLE 2022-12-01 KL. 06:07

Tydligare regler för att åka studentflak

Av Rickard Gustafsson

Från årsskiftet kommer reglerna för att åka studentflak och cruising i bilkorteger ändras.
– Vi har velat styra upp och göra det mer tydligt vad som är tillåtet och vad som inte är det, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Tydligare regler för att åka studentflak
Från 1 januari 2023 har reglerna för att åka studentflak förtydligats. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Det har länge funnits undantag från kravet på hur många personer som får åka i ett fordon. Det har gjort det möjligt att få sitta fler personer i en bil än det finns säten till. Exempelvis om du kör i bilkorteger eller åker på ett studentflak – trots att det normalt sett är förbjudet att färdas på släpfordon.

För att komma till rätta med missförstånd i regelverket har Transportsstyrelsen nu, på eget initiativ, gjort en översyn.

Enligt Niclas Nilsson, utredare på myndigheten, handlar det om att skapa tydligare och mer lättförståeliga regler.

När det kommer till cruising och bilkorteger förtydligas reglerna genom att understryka att det endast är tillåtet under anordnade arrangemang. Då är det tillåtet att köra personbilar med fler passagerare kortare sträckor under förutsättning att hastigheten är max 20 kilometer i timmen.
– Vi medger undantag vid anordnade sammanhang och inte för vad som helst. Och det måste finnas sätesplats till alla i bilen. Det är alltså inte tillåtet att till exempel sitta på karossen. Det är inte heller tillåtet att köra till eller från arrangemanget med fler än det antal passagerare fordonet är registrerat för, säger Niclas Nilsson.

Reglerna för flakåkning i samband med skolavslutningar eller karnevaler blir också tydligare. Även där gäller att det endast är tillåtet i samband med ett arrangemang.

Anledningen till regelskärpningen är de olyckor med personskador och dödsfall som följd som skett i samband med flakåkning innan eller efter själva arrangemanget.
– Man behöver vara tydlig med att detta är undantag från vanliga reglerna. Och de vanliga reglerna finns av en anledning. Vissa givna ramar och förutsättningar måste finnas för att undantaget ska medges. Och det har funnits problem med att man åkt studentflak långt före och efter tillställningar på ett sätt som inte är motiverat, säger Niclas Nilsson.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.