Klik venligst
NYHETER 2023-09-13 KL. 09:32

Tre ”pensionärsrestauranger” hotas av stängning

Av Rickard Gustafsson

Väldigt lite talar för att restaurangerna på Lingården, Smedjebacken och Randerslund efter nyår kommer att hålla öppet för pensionärer. Förklaringen stavas brist på pengar och samtidigt hänvisar socialnämnden till att kommunen inte ska bedriva konkurrerande verksamhet.
– Det är inte socialnämndens uppdrag att bedriva restaurang- eller kaféverksamhet, säger ordföranden Anita Fasth (M).

Tre ”pensionärsrestauranger” hotas av stängning
Det är seniorrestaurangerna på Smedjebacken och Lingården som påverkas. Foto: Johan W Jönsson/Arkiv

Laholms kommun är satt under hårt tryck att spara pengar. Redan i fjol krävde samhällsbyggnadsnämnden att socialnämnden skulle finansiera kostnaderna på 1,2 miljoner kronor för matserveringen på de tre restaurangerna på Lingården, Smedjebacken och Randerslund.

Kommunstyrelsen ansåg att restaurangerna i byarna fungerar som viktiga mötesplatser för de äldre och gav samtliga nämnder i uppdrag att undersöka hur servicen skulle kunna bibehållas.

Socialnämnden som lider av ett kraftigt budgetunderskott har efter en längre tids utredning nu kommit fram till att det inte är ekonomiskt möjligt att drifta restaurangerna.

I praktiken handlar det om Lingården och Smedjebacken då serveringen på Randerslund inte öppnat efter coronapandemin.

I runda slängar saknas 400 000 kronor per år och restaurang för att få ihop ekonomin.

– Vi har pratat om, om det finns utrymme för det här i vår internbudget. Förvaltningen har landat i att det här inte är ett uppdrag som ska ligga under socialnämnden. Nämnden ansvarar för biståndsbedömda måltider, inte för öppna verksamheter, säger socialchef Daniel Johansson.

Socialchefen berättar att finansieringen av öppna restauranger inte ingår i socialnämndens regelverk.

– Det är också lite tunn is och slak lina när det kommer till konkurrens. Ska kommunen bedriva en konkurrerande verksamhet med närliggande restauranger?

Det tycker inte en enig socialnämnd som fattat beslut om att från årsskiftet häva sin beställning till samhällsbyggnadsnämnden om att servera mat på restaurangerna.

Om restaurangerna ska stängas är upp till kommunstyrelsen, dit nu ärendet skickas, att bestämma.

– Ingenting utesluter att någon annan nämnd fortsätter. Men om ingen väljer att lägga en ny beställning till samhällsbyggnadsnämnden, vilket kommunstyrelsen kan göra, så är min bedömning att de upphör, säger Daniel Johansson.

För tydlighetens skull bör noteras att köken på de respektive platserna inte påverkas. Samtliga kommer fortsätta att laga mat till kommunens skolor och äldreboenden.