Klik venligst
INSÄNDARE 2024-03-23 KL. 06:58

Insändare: Upprop till politiker i Laholms Kommun

Av Insändare

Det är med stor oro och bestörtning vi från undertecknande byalag vänder oss till er angående det mycket oroväckande förslaget att lägga ner två av våra värdefulla byskolor.

Insändare: Upprop till politiker i Laholms Kommun
Rör inte våra byskolor, lyder budskapet på skylten och i insändaren från byalagen. Foto: privat

Vi, som en sammanslutning av engagerade invånare bosatta på dessa små landsbygdsorter, ser med avsky på de potentiella konsekvenserna av en sådan åtgärd. Vi kräver att ni noga överväger våra argument och omprövar detta förslag med all tillgänglig fakta och hänsyn till våra barns framtid och för överlevnaden av vår landsbygd.

Vi vill börja med att påpeka att våra byskolor inte bara är platser för utbildning, utan de utgör även kärnan i våra byar. De är inte bara en del av vår historia utan också en viktig del av våra byars framtid. Att hota dessa skolors existens är inte bara ett angrepp på barnens rätt till en lugn och trygg skolgång utan också på vår livsstil och vårt sociala välbefinnande.

En av de primära anledningarna till vårt motstånd mot denna nedläggningsplan är den skada den riskerar att orsaka den levande landsbygden. Flertalet av kommunens politiker har åtskilliga gånger deklarerat sitt åtagande för att bevara och främja livet på landsbygden, men detta förslag står i direkt motsats till detta. Att stänga våra skolor skulle skada en vital del av våra byar och riskera att skapa ödslighet. Det skulle bli betydligt svårare för barnfamiljer att bo och leva på dessa små orter, vilket i sin tur skulle kunna leda till en nedåtgående spiral av avfolkning och försämring av kommunens attraktionskraft.

En annan oroande konsekvens av nedläggningen är risken för att våra barn blir omplacerade till större skolor. Dessa skolor kanske inte bara saknar den personliga atmosfär en och den omsorgsfulla undervisningen som våra byskolor erbjuder, utan även den unika utemiljön som är svår att överträffa. Att dessutom vilja flytta eleverna till en skola som står inför en två år lång renovering, skulle skapa en ännu mer kaotisk inlärningsmiljö för eleverna.

Vi är även djupt besvikna över kommunens ständigt återkommande oförmåga att se helheten och vara långsiktigt smarta. Med nuvarande förslag om nedläggning kanske man kan spara pengar kortsiktigt och få budgeten att gå ihop. Men det är idiotiskt att tro att detta kan vara gynnsamt för byarna och vår kommun i det långa loppet. Våra politiker ser inte till det stora hela och missar att ha i beräkningen vad det kan kosta för samhället med en avfolkad landsbygd. Det är därför vi uppmanar politikerna att se bevarandet av byskolorna som en investering för framtida generationer. Sluta vara så kortsiktiga och börja se helheten!

Byskolorna behövs!

Vi ber er att noggrant ta hänsyn till våra invändningar och ha detta i åtanke framledes. Vi är redo att samarbeta med er för att hitta alternativa lösningar som bevarar och stärker våra byar och våra barns framtid.

Lilla Tjärby byalag, Anna Kvick

Våxtorps byalag, Maria Dahlman

Mellbystrandsföreningen, Bengt Söderquist

Vallberga byalag, Marita Björk

Genevads byalag, Joakim Jensen

Hishult byalag, Carina Wickander

Veinge byalag, Linda Andersson

Ahla byalag, Ingvar Birgersson

Hasslövs byalag, Ameli Karlsson

Knäreds Samhällsförening, Inga-Lill Cederberg