Klik venligst
INSÄNDARE 2024-04-03 KL. 05:58

Insändare: Till "föräldrar med barn på andra skolor än dessa 2 byskolor"

Av Carl Ivarsson

Jag delar oron att det ska fattas ett dåligt ekonomiskt beslut. Det är viktigt att det fattas utifrån ett korrekt underlag. Jag ser en stor risk att stänga skolorna är en förlustaffär vilket drabbar även era barn.

Insändare: Till
De nedläggningshotade skolorna i Ahla och Genevad. Foto: LT

Utbildningsnämnden hävdar 3770 tkr i besparing varav hyreskostnader om 1600 tkr kvarstår som kostnad för kommunen. Uppgiven besparing för kommunen är 2170 tkr. 2,5 insparade tjänster ska spara 1600 tkr (640 tkr/st). Därutöver ska 570 tkr sparas. Ni skriver "om skolorna inte läggs ned behövs det plockas bort mellan 7-15 tjänster"

Hur drar ni slutsatsen att ytterligare 4,5-12,5 tjänster ska plockas bort för den utestående besparingen om 570 tkr utöver de första 2,5 tjänsterna? Det innebär att de tjänsterna har månadslöner om 2700-7500. Vilka tjänster har så låga löner?

Har ni beaktat nedan ekonomiska aspekter av skolnedläggningarna?

· Vad blir kostnaden för fler elever på friskolor?

· Hur påverkas kommunens skatteunderlag?

· Enligt rapportering till Skolverket lägger Laholms kommun ~20 miljoner mer per år än jämförbara kommuner på övriga kostnader för grundskolan. Ska kommunen adressera detta innan skolor stängs?

· När ni ser till samtliga 2700 elever på kommunens grundskolor; hyreskostnaden på Ahla och Genevad tillsammans är 31000 kr lägre per elev och år än på Glänninge och Skottorp tillsammans. De extremt höga hyrorna per elev på Glänninge och Skottorp relativt övriga grundskolor är en merkostnad om ~19 miljoner årligen. Ska kommunen adressera detta innan skolor stängs?

· Långsiktigt förutsätter nedläggningarna renovering av Parkskolan för 64 miljoner som leder till ~3 miljoner ökad hyreskostnad (nästan dubbla hyresbesparingen av att stänga skolorna). Renoveringen leder alltså till en större kostnad än hela hävdade besparingen av att stänga Ahla

· "Elevunderlaget till högstadium i centrum ökar, ställer krav på ny Lagaholmsskola och dess kapacitet" vilket kräver investering om ~389 miljoner och årlig hyreskostnad på ~27 miljoner

· Det blir ett kraftigt underutnyttjande av Veingeskolan som kommer att få ett underskott på 168 elever. Vilka ekonomiska merkostnader uppstår när skolan inte drivs med antalet elever den är dimensionerad för? Är det ekonomiskt att dränera en skola på elever och tvinga fram en massiv investering för att skapa plats för samma elever på en ny skola?

Att stänga en välfungerande skola bör vara en absolut sista åtgärd. Med det sagt: Om någon grundskola ska stängas är det då rimligt att utvärdera samtliga grundskolor för stängning och stänga de som ger störst besparing? Vilket alternativ föredrar ni?

1. Stänga Ahla och Genevad och ta bort 2,5 tjänster från grundskolan. Samtidigt som det är stor risk att det leder till en ekonomisk förlust för kommunen

2. Stänga en annan grundskola som ger en säker årlig besparing på ~10 miljoner samt en betydande minskning i framtida investeringsbehov utan att en enda tjänst tas bort. Alternativt tillföra nio tjänster till kvarvarande skolor för samma besparing som Utbildningsförvaltningens uppskattade bruttobesparing för Ahla och Genevad

Skulle någon mer än jag även vilja höra Kommunstyrelsens svar på frågorna?

Carl Ivarsson