Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2024-03-02 KL. 11:58

”Viktigt att fylla på skyddet mot covid-19”

Av Rickard Gustafsson

Region Halland öppnar inom kort upp vårens vaccination mot covid-19. Rekommendationen riktar sig främst till alla 80-plussare samt till personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, till exempel hemtjänst.
– Vi vet att skyddet av vaccinet avtar över tid, framför allt hos äldre, säger Sandra Samuelsson, regionens biträdande smittskyddsläkare.

”Viktigt att fylla på skyddet mot covid-19”
Bokningen för vårens covid-19-vaccination inom Region Halland öppnar den 12 mars. Foto: Bildbyrån

Den 12 mars öppnar Region Halland upp bokningen för covid-19-vaccination till rekommenderade grupper.

Bokning sker via 1177.se/Halland eller genom att ringa sin vårdcentral. Vaccinationstider finns tillgängliga från den 26 mars och under hela april.

Har man tagit höstdosen och haft en bekräftad covid-19 efter den 1 oktober 2023 är skyddet gott även under våren och sommaren 2024. Tillhör man den gruppen behövs inte någon ny vaccination förrän till hösten.

Personer som bor på särskilt boende för äldre vaccineras i hemmet och behöver inte boka tid. Detta gäller även personer med hemsjukvård som inte kan ta sig till vårdcentral.

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Halland uppmuntrar personer som tillhör de rekommenderade grupperna en påfyllnadsdos av covid-vaccinet. Syftet är att förstärka och förlänga skyddet mot covid-19.

– Vi vet att skyddet av vaccinet avtar över tid, framför allt hos äldre. Det är därför viktigt att man fyller på sitt skydd under både vår och höst om man ingår i någon av de grupperna som rekommenderas detta, säger Sandra Samuelsson, biträdande smittskyddsläkare på Region Halland.

Vårens påfyllnadsdos kan ges när det gått minst tre månader sedan senaste dosen.

Personer under 65 år omfattas inte av rekommendationerna. Skulle man önska en vaccination i alla fall utgår det från och med den 1 mars 2024 en vaccinationsavgift på 240 kronor.