Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2024-06-19 KL. 06:05

Väntjänsten mister sin lokal i Hishult

Av Rickard Gustafsson

I över 25 års tid har engagerade personer inom väntjänsten i Hishult frivilligt anordnat sociala träffar där äldre umgås, väver och handarbetar. Inom kort blir de av med sin lokal och därmed hotas en essentiell del av verksamheten – vävstugan.
– Det finns ingen alternativ lokal där vi får plats med våra vävstolar, säger Gunni Linderoth.

Väntjänsten mister sin lokal i Hishult
Kerstin Nilsson, Birgit Edvinsson, Gunni Linderoth och Ulla Gustafsson kommer att sakna vävstugan som drivits genom väntjänstens försorg. Foto: Rickard Gustafsson

I Laholms kommuns tätorter finns totalt tolv olika träffpunkter dit väntjänsten är kopplad. I Hishult sker en del av frivilligverksamheten mitt i byn, på Möllevägen.

Här träffas ett 15-tal personer varje vecka för att väva och handarbeta. De handleds av Gunni Linderoth och Ulla Gustafsson som frivilligarbetat för väntjänsten i Hishult sedan 1997 då den var placerad på Granhem.

– Jag och Ulla var aktiva i Vuxenskolan och då hade vi en vävkurs för de som bodde på Granhem. Sen blev vi tillfrågade av de äldre om inte vi kunde ta över och handleda dem, så det har vi gjort sedan dess, säger Gunni.

För de som kommer till väntjänstlokalen varje onsdag handlar det inte bara om att väva, sticka och virka. Det är minst lika mycket en mötesplats för de äldre.

– Det pratas mycket om social ensamhet och detta är verkligen ett sätt att motverka den. Det finns inte så mycket i Hishult längre, säger hishultsbon Birgit Edvinsson som ofta besöker träffarna.

Det sjunger på slutversen för väntjänstens lokal på Möllevägen. I sommar påbörjas renoveringen av lokalen för att bli hem åt hemtjänsten i Hishult. Sorgligt, tycker Gunni Linderoth, Ulla Gustafsson och Birgit Edvinsson. Foto: Rickard Gustafsson

I vintras fick väntjänsten beskedet att de senast den 1 juli måste flytta ut ur lokalen. Den kommunala fastigheten ska renoveras och därefter ge plats åt kommunens hemtjänst.

Hemtjänsten har sedan deras lokal brann ned i Hishult för några år sedan huserat i en lägenhet, vilken är alldeles för liten och det får till följd att väntjänsten får maka på sig.

Men frågan är vart i byn de ska ta vägen?

– Vi har blivit erbjudna tre alternativ av Laholmshem/Kommunfastigheter, en lokal utan toalett och två källarlokaler utan hiss. De har vi redan tackat nej till, säger Gunni.

– Toalett är en nödvändighet och det funkar inte med branta trappor ner i källare för folk som går med rullator, säger Birgit.

Gunni Linderoth är proffs på att väva och har lärt ut konsten i många år. Foto: Rickard Gustafsson

Utbudet av offentligägda lokaler i Hishult är inte stort och därför har väntjänsten i stället fått leta efter privata alternativ. Efter kontakt med Hishults byalag har de fått erbjudande om att nyttja deras lokal i gamla biblioteket.

– Det är ett litet rum där vi kan träffas och handarbeta, men det finns ingen plats att väva och det är väldigt synd att vi inte kan ha en vävstuga, säger Birgit.

Gunni Linderoth berättar att väntjänsten även fått löfte om att få använda församlingshemmets lokal. Samma sak gäller där – ingen plats för vävstolar.

– Den här sortens väntjänst med vävning och terapi kommer inte finnas framöver. Det dras ner på så mycket verksamheter och det är väldigt tråkigt att det nästan alltid är de äldre som blir drabbade, säger Gunni.