Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2022-02-01 KL. 18:55

Vaccinintervallet kortas till tre månader

Av Johan W Jönsson

Nu behöver den som fyllt 18 år bara vänta tre månader mellan andra och tredje vaccindosen mot covid-19. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat. Anledningen är den höga smittspridningen.

Vaccinintervallet kortas till tre månader
Nu kan man ta dos tre redan tre månader efter dos två. Arkivbild

Tidsintervallet var först sex månader, sedan fem månader men nu behöver det bara ha gått tre månader mellan doserna.

Den mycket kraftiga smittspridningen av covid-19 i Sverige ligger bakom beslutet att korta tidsintervaller för påfyllnadsdosen. Folkhälsomyndigheten vill att fler vaccinerar sig snabbare.

– Två doser ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Den tredje dosen förlänger och stärker det skyddet, säger biträdande smittskyddsläkare Sandra Samuelsson.

Bokningssystemet är öppet för tidsbokning en månad efter att den andra dosen tagits. Det finns god kapacitet att ta emot de som vill ta sin tredje dos.

Det finns fortsatt inget besked kring en tredje dos vaccin för personer under 18 år.
 
Ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade är klart överrepresenterade bland sjukhusets patienter som vårdas för covid-19. Fullvaccinerade som vårdas har oftast underliggande sjukdomar.
 
De senaste veckorna har mellan 25 och 40 patienter vårdats dagligen för covid-19 på Hallands sjukhus. Omikron ger för många en mildare sjukdom. Antalet personer som blir så sjuka att de behöver sjukhusvård är fortfarande högt jämfört med hur det sett ut tidigare under pandemin.
 
– Ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade är klart överrepresenterade bland sjukhusets patienter och många ångrar att de inte vaccinerade sig, berättar Daniel Wide, överläkare på Infektionskliniken på Hallands sjukhus.
 
Det är två grupper som de senaste veckorna vårdats för covid-19. Det är de ovaccinerade som är 40 år och äldre samt äldre personer som ofta har sjukdomar som gör att de är extra sårbara för en covid-infektion.
 
– Det vi säkert vet idag är att vaccinationerna hjälper mot svår sjukdom och därför är min starkaste uppmaning till dig som är ovaccinerad att vaccinera dig och du som inte har tagit din tredje dos – gör det så snart du kan, säger Daniel Wide.