Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2024-03-04 KL. 06:02

Tre lokala vårdcentraler på 100-i-topplista

Av Rickard Gustafsson

Tre av fem vårdcentraler i Laholms kommun tar plats på en 100-i-topplista i Sverige, där patienter i en nationell patientenkät fått sätta nöjdhetsbetyg på primärvården. Närvård Knäred ligger högst – på 27:e plats.
– Vi blev jätteglada! Det känns fantastiskt att ”lilla vi” tillsammans med knäredsborna har kommit så långt, säger Anders Skoglund.

Tre lokala vårdcentraler på 100-i-topplista
Anders Skoglund, hustrun Lena och övrig personal på Närvård Knäred är väldigt glada över att patienterna uppskattar arbetet som utförs på vårdcentralen. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Branschorganisationen Vårdföretagarna har med hjälp av data från SKR:s nationella patientenkät presenterat den så kallade ”Patienttoppen”. Där jämförs alla offentligt och privat drivna vårdcentraler med varandra för att mäta patientnöjdheten.

Bland Sveriges nästan 1 200 vårdcentraler placerar sig tre lokala vårdcentraler på topp-100. Närvård Knäred hamnade på 27:e plats, Laholmshälsan på 64:e plats och Strandängshälsan på plats 80.

Anders Skoglund som äger och driver den privata vårdcentralen på Smedjebacken i Knäred är naturligtvis nöjd över placeringen, men är minst lika glad att de andra vårdcentralerna hamnar högt.

Att tre lokala vårdcentraler ligger så högt betyder att patienterna har hög tilltro till primärvården i Laholms kommun och att kvaliteten håller hög nivå.

– Ja, det tycker jag och vi har ett fint samarbete mellan vårdcentralerna. Exempelvis om det är så att vi saknar något läkemedel så får vi låna det av dem och vice versa och det fungerar mycket bra, säger Anders.

Bland personalen på Hallands minsta vårdcentral togs beskedet om patienternas nöjdhet emot med stor tillfredsställelse. Nyheten om placeringen har redan nått vissa patienter som inte varit sena med gratulationer.

– Vi blev jätteglada! Det känns fantastiskt att ”lilla vi” tillsammans med knäredsborna har kommit så långt. Det här är inte en mans arbete utan det här är resultatet av att personalen och alla patienter som kommer till oss uppskattar vårt arbetssätt och det vi gör. Vi har en ömsesidig respekt för varandra här i Knäred så det här känns väldigt bra, säger Anders.

Anders Skoglund tycker att det är väldigt roligt att flera lokala vårdcentraler hamnar högt upp i "Patienttoppen". Foto: Johan W Jönsson/Arkiv

En av nycklarna till patientnöjdheten tror Skoglund är den starka teamkänslan bland de tio anställda på företaget. Samtidigt berättar han att han som läkare försöker ge alla patienter tid att berätta sin historia. Att lyssna ordentligt på hur de mår är viktigt.

– Mötet blir kanske lite längre, men jag har bara två siffror på min klocka och det är 8 och 17. När man jobbar med människor måste arbetet vara dynamiskt. Knäredsborna är väldigt förstående för vårt arbetssätt och det kanske därför det blir så höga betyg i enkäten.

2020 trodde många att vårdcentralsverksamheten i Knäred skulle upphöra när vårdföretaget Helsa aviserade att lämna orten på grund av sviktande patientunderlag. Skoglund såg dock potentialen och Närvård Knäred fick snabbt knäredsborna förtroende. Under första året steg listningarna snabbt och har senaste två åren legat stabilt över 2 100 patienter.

Att den framskjutna placeringen skulle locka ännu fler patienter tror inte Skoglund.

– Det är nog inte så att det kommer hundra till oss, men det kanske blir någon enstaka. Men de som kanske inte trodde på oss kan ju nu se att det faktiskt fungerar med vårdcentral i Knäred.

Ska ni fira det här på något speciellt sätt?

– Vi har köpt blommor till personalen som uppskattning för deras fina arbete, men jag har några funderingar och det kanske blir någon överraskning framåt.

FAKTA: Nationella Patientenkäten

Sveriges Kommuner & Regioner (SKR) genomför vartannat år en nationell patientenkät för att mäta den upplevda kvaliteten inom vården. Undersökningen genomfördes i slutet av 2023 och omfattar 1 199 vårdcentraler (varav 550 privata) i landets samtliga 21 regioner.

I enkäten har patienterna fått svara på frågor inom åtta olika områden: Delaktighet och involvering, Emotionellt stöd, Information och Kunskap, Kontinuitet och Koordinering, Respekt och Bemötande, Tillgänglighet, Helhetsintryck samt Levnadsvanor.

Betygen har sedan sammanställts till en snittpoäng.

Källa: SKR