Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2023-11-27 KL. 12:01

Tjuvtittade 500 gånger i olika patientjournaler

Av Rickard Gustafsson

En kvinnlig anställd inom Region Halland avslöjades förra året i en rutinkontroll med att ha gjort 81 olovliga slagningar i olika patientjournaler. Polisutredningen visar dock att omfattningen är klart större och att kvinnan loggat in i nästan 500 journaler. Kvinnan som direkt erkände dataintrånget fick omgående sparken och straffas nu också i det rättsliga efterspelet.

Tjuvtittade 500 gånger i olika patientjournaler
Den regionanställda kvinnan förlorade jobbet efter att det avslöjats att hon utan anledning tjuvtittat i patienters journaler. Nu har hon dömts till villkorlig dom och dagsböter för dataintrång. Foto: Adobe Stock

Avslöjandet skedde i november 2022 under en av Region Hallands rutinkontroller. Då upptäcktes att en kvinnlig anställd vid vårdcentralen Centrum i Laholm under totalt två veckor under hösten tittat i 15 patientjournaler som hon inte hade någon vårdrelation med.

Kvinnan kallades omgående till möte med sin chef och erkände direkt, utan att ge en förklaring till varför hon sökt efter olika personer i Region Hallands patientregister.

– De här rutinkontrollerna gör vi varje månad och då undersöker vi vilka som tittar i journalerna. Då upptäckte vi att den här medarbetaren varit inne och läst journaler som hon inte hade anledning att läsa, säger Marie Lindell, verksamhetschef på vårdcentralen Centrum.

Direkt efter mötet fick kvinnan lämna in nycklar och passerkort och stängdes av från sitt arbete en månad utan lön.

Parallellt inleddes en större intern utredning för att undersöka dataintrångets omfattning.

– Att som anställd gå in och läsa i en journal som man inte har en vårdrelation till är mycket allvarligt. Alla medarbetare får information om detta när man anställs och vi tar med jämna mellanrum upp det på våra personalmöten. Det är inte ens tillåtet att gå in i sin egen journal, säger Marie Lindell.

Region Halland beslutade att stickprovsvis kontrollera kvinnans förehavanden under en vecka varje månad hela 2022. Antalet olovliga slagningar växte helt plötsligt till 81 patientjournaler och därefter blev kvinnan avskedad.

Interngranskningen visade också att kvinnans journalfluktande påbörjats redan i februari 2018 och Region Halland och vårdcentralen gjorde en polisanmälan.

– I samband med det skickade vi ut brev till samtliga berörda patienter och det är ju det riktigt tråkiga i den här historien att det är patienter som blivit drabbade, säger Marie Lindell.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Lindell berättar att hon personligen talat med ett 20-tal av de drabbade patienterna.

– Det klart att många kände oro, men faktiskt uttryckte också många trygghet i att vi har rutiner för att upptäcka det.

Den åklagarledda polisutredningen pågick i tio månader och avslutades i slutet av oktober.

Efter att polisen kartlagt samtliga loggar för 2022 konstaterades att kvinnan olovligen tittat i 498 journaler – vid 24 olika vårdcentraler, mottagningar och kliniker inom Region Hallands regi.

Uppgifterna om att det ska röra sig om närmare 500 journalintrång är nya för Marie Lindell och hon kan under intervjun inte svara på om och när övriga drabbade patienter kan räkna med att få information.

– Det har jag ingen kunskap om nu, men det är jätteviktigt för oss att informera de här patienterna, säger hon till LT.

Från regionens och vårdcentralens sida ser man inte någon anledning att skärpa rutinerna efter det som inträffat.

– Vi har rutiner som vi följer, vilka uppenbarligen fungerar eftersom vi upptäcker det. Samtidigt har vi lärt oss av det som hänt och nu blivit ännu bättre på att utföra de här loggkontrollerna, säger Marie Lindell.

I polisförhör har kvinnan varit väldigt fåordig. Standardsvaret är att hon inte kommer ihåg vems journaler hon tittat i och varför.

På en av polisens många upprepande frågor svarar hon att hon tittat i journalerna av ren nyfikenhet för att hon ville se vad som hände med patienterna senare i vårdkedjan. Hon säger att hon inte kommer ihåg alla slagningar hon gjort men hävdar att hon inte vidarebefordrat uppgifterna i patientjournalerna.

Med erkännandet som grund valde åklagaren att inte väcka åtal i Halmstads tingsrätt utan utfärdade i stället ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande är likställigt med dom och påföljden blev villkorlig dom och 60 dagsböter på totalt 10 800 kronor.

Kvinnan har fram till 3 december på sig att acceptera föreläggandet och om det inte sker kan åklagaren väcka åtal.